User Tools

Site Tools


fmk:extensions:laege_retter_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:laege_retter_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 16:04]
bbk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:laege_retter_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 16:04] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 25: Line 25:
 Apoteket bliver gjort opmærksom på ændringen i patientens medicinering enten via Advis eller [[pabegynd dd ekspedition|Påbegynd ekspedition af DD periode]] med preflight, og agerer på dette inden næste deadline. Apoteket bliver gjort opmærksom på ændringen i patientens medicinering enten via Advis eller [[pabegynd dd ekspedition|Påbegynd ekspedition af DD periode]] med preflight, og agerer på dette inden næste deadline.
  
-Apoteket kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] for patienten, hvor der som oftest ​vil optræde ​ en advarsel om at den planlagte dispensering ikke er opdateret i forhold til den opdaterede lægemiddelordination.+Apoteket kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] for patienten, hvor der vil optræde ​ en advarsel om at den planlagte dispensering ikke er opdateret i forhold til den opdaterede lægemiddelordination.
  
 Apoteket [[Opdater planlagt dispensering|opdaterer den planlagte dispensering]] for de ordinationer hvor der optræder advarsler, så de er i overensstemmelse med den/de rettede ordinationer. Apoteket [[Opdater planlagt dispensering|opdaterer den planlagte dispensering]] for de ordinationer hvor der optræder advarsler, så de er i overensstemmelse med den/de rettede ordinationer.
fmk/extensions/laege_retter_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient.txt · Last modified: 2019-05-02 16:04 by bbk