User Tools

Site Tools


fmk:extensions:laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin [2017-11-15 16:43]
usk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin [2019-02-20 15:28] (current)
sas [Resultat]
Line 21: Line 21:
 ==== Resultat ==== ==== Resultat ====
  
-Patientens dosiskort kan herefter vises ved hjælp af [[Hent dosisdispenseringskort]] og medicineringen kan håndteres via [[Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode]]+Patientens dosiskort kan herefter vises ved hjælp af [[Hent ​dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit ​dosisdispenseringskort]] og medicineringen kan håndteres via [[Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode]]
  
fmk/extensions/laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin.txt · Last modified: 2019-02-20 15:28 by sas