User Tools

Site Tools


fmk:extensions:laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin

Læge ordinerer DD medicin til patient der ikke i forvejen modtager DD medicin

Denne usecase beskriver arbejdsgangene i forbindelse med at lægen beslutter, at en patient skal have dele af sin medicin dosisdispenseret.

Udgangssituation

Patienten har evt. i forvejen et antal ordinationer, men ingen af disse håndteres dosisdispenseret.

Lægen vurderer eller aftaler med patienten at overgå til dosisdispenseret medicinhåndtering på alt eller dele af sin medicin

Lægen

Lægen opretter/retter de lægemiddelordinationer, der skal dosisdispenseres.

Desuden annullerer lægen eventuelle eksisterende recepter på disse lægemiddelordinationer og opretter i stedet nye dosisdispenserede recepter på dem, inkl. bestilling af disse på det udleveringsapotek, der skal varetage patientens dosisdispensering.

Udleveringsapoteket

Apoteket bliver opmærksom på de nye dosisdispenserede recepter via Hent nye bestillinger, og udfører use casen Opret nyt dosisdispenseringskort.

Resultat

Patientens dosiskort kan herefter vises ved hjælp af Hent dosisdispenseringskort / Hent eksplicit dosisdispenseringskort og medicineringen kan håndteres via Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode

fmk/extensions/laege_ordinerer_dd_medicin_til_patient_der_ikke_ikke_i_forvejen_modtager_dd_medicin.txt · Last modified: 2019-02-20 15:28 by sas