User Tools

Site Tools


fmk:extensions:laege_opretter_ny_dd_ordination_til_eksisterende_dd_patient

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:laege_opretter_ny_dd_ordination_til_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 15:42]
bbk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:laege_opretter_ny_dd_ordination_til_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 15:47] (current)
bbk [Udgangssituation]
Line 10: Line 10:
 Lægen ordinerer ny medicin til patienten og beslutter, at dette også skal dosisdispenseres. Lægen ordinerer ny medicin til patienten og beslutter, at dette også skal dosisdispenseres.
  
-Lægen verificerer via [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]],​ hvornår næste dosisdispenseringsperiode (hvor deadline ikke er overskredet) starter for patienten, og beslutter at det er acceptabelt at dosisdispenseringen af den nye ordination først starter på dette tidspunkt. I modsat fald anvendes ​+Lægen verificerer via [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] eller de nye features i [[e4|Ekstension E4]], hvornår næste dosisdispenseringsperiode (hvor deadline ikke er overskredet) starter for patienten, og beslutter at det er acceptabelt at dosisdispenseringen af den nye ordination først starter på dette tidspunkt. I modsat fald anvendes ​
 [[Håndter nød ændringer efter ekspedition er påbegyndt]] [[Håndter nød ændringer efter ekspedition er påbegyndt]]
  
fmk/extensions/laege_opretter_ny_dd_ordination_til_eksisterende_dd_patient.txt · Last modified: 2019-05-02 15:47 by bbk