User Tools

Site Tools


fmk:extensions:kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode [2019-05-20 13:53]
sas [Forespørgsel]
fmk:extensions:kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode [2019-06-10 13:14] (current)
157.55.39.80 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 11: Line 11:
 I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR. I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Herefter medsendes et ''​DiscardDoseDispensingPeriod''​ element, som skal indeholde en ''​DoseDispensingPeriodIdentifier''​ element med identifieren på en dosis periode, samtidig kan der også medsendes et ''​DiscardedByDateTime''​ element, med en dato og tidspunkt hvor perioden skal kasseres fra, indsættes dette element ikke, vil FMK som standard benytte forespørgselstidspunktet. Herefter medsendes et ''​DiscardDoseDispensingPeriod''​ element, som skal indeholde en ''​DoseDispensingPeriodIdentifier''​ element med identifieren på en dosis periode, samtidig kan der også medsendes et ''​DiscardedByDateTime''​ element, med en dato og tidspunkt hvor perioden skal kasseres fra, indsættes dette element ikke, vil FMK som standard benytte forespørgselstidspunktet.
fmk/extensions/kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-10 13:14 by 157.55.39.80