User Tools

Site Tools


fmk:extensions:justeringer_med_asap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:justeringer_med_asap [2019-06-24 09:26]
sas [Termer]
fmk:extensions:justeringer_med_asap [2019-06-24 09:26] (current)
sas [Termer]
Line 23: Line 23:
  
 === Nye og Nuværende version === === Nye og Nuværende version ===
-I forbindelse med opdateringer af lægemiddelordination,​ vil FMK lave en række valideringer der baserer sig på både det som patienten får i øjeblikket,​ og den nye dosering som indsendes. Den dosering som patienten får i øjebliket kalder vi for den nuværende version, og den dosering som lægen har indsendt kalder vi den nye version.+I forbindelse med opdateringer af lægemiddelordination,​ vil FMK lave en række valideringer der baserer sig på både den dosering ​som patienten får i øjeblikket,​ og den nye dosering som indsendes. Den dosering som patienten får i øjebliket kalder vi for den nuværende version, og den dosering som lægen har indsendt kalder vi den nye version.
  
  
fmk/extensions/justeringer_med_asap.txt · Last modified: 2019-06-24 09:26 by sas