User Tools

Site Tools


fmk:extensions:justeringer_med_asap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fmk:extensions:justeringer_med_asap [2018-11-15 16:21]
extsas [Ordinationsændringer afstemmes efter DD-perioder]
fmk:extensions:justeringer_med_asap [2019-06-24 09:26] (current)
sas [Termer]
Line 14: Line 14:
  
 === Dosisperiode === === Dosisperiode ===
-Dosisdispenseringsperiode forkorter vi til dosisperiode,​ __ikke at forveksles med doseringsperiode__. FMK vælger den nærmeste af patientens dosisperioder hvor start-dato er i fremtiden.+Dosisdispenseringsperiode forkorter vi til dosisperiode,​ __ikke at forveksles med doseringsperiode__. FMK vælger den nærmeste af patientens dosisperioder hvor start-dato er i fremtiden. ​(**Bemærk: Hvis der ikke findes en dosisperiode med start-dato i fremtiden, men der findes en aktuel dosisperiode som ikke er afsluttet, benyttes denne**)
  
 === Første ændringstidpunkt === === Første ændringstidpunkt ===
Line 20: Line 20:
  
 === Låste periode === === Låste periode ===
-Vi betegner alle datoer før første ændringstidspunkt som låste, den låste periode er alle disse datoer. Dette begreb bruger vi, når vi skal sikre os at der ikke laves ulovlige doseringsændringer som ikke kan reflekteres i virkligheden.+Vi betegner alle datoer før første ændringstidspunkt som låste, den låste periode er alle disse datoer. Dette begreb bruger vi, når vi skal sikre os at der ikke laves ulovlige doseringsændringer som ikke, uden yderligere ingreb fra lægen+apoteket,​ reflekterer den virklige dosering patienten får.
  
 === Nye og Nuværende version === === Nye og Nuværende version ===
-I forbindelse med opdateringer af lægemiddelordination,​ vil FMK lave en række valideringer der baserer sig på både det som patienten får i øjeblikket,​ og den nye dosering som indsendes. Den dosering som patienten får i øjebliket kalder vi for den nuværende version, og den dosering som lægen har indsendt kalder vi den nye version.+I forbindelse med opdateringer af lægemiddelordination,​ vil FMK lave en række valideringer der baserer sig på både den dosering ​som patienten får i øjeblikket,​ og den nye dosering som indsendes. Den dosering som patienten får i øjebliket kalder vi for den nuværende version, og den dosering som lægen har indsendt kalder vi den nye version.
  
  
fmk/extensions/justeringer_med_asap.1542295296.txt.gz · Last modified: 2018-11-15 16:21 by extsas