User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_patientrelationer_for_organisation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_patientrelationer_for_organisation [2019-07-17 11:23]
sas [Eksempel på forespørgsel]
fmk:extensions:hent_patientrelationer_for_organisation [2019-08-15 14:29] (current)
bbk [Opslag på patienttilknytning for organisationer]
Line 1: Line 1:
-====== ​Opslag på patienttilknytning ​for organisationer ​====== +====== ​Fremsøg patienttilknytninger ​for organisation ​======
- +
-Opslaget på tilknytning for organisationer er en service som div. organisationer kan bruge til at udtrække alle aktive patientrelationer som er tilknyttet den enkelte organisationer (og evt. underafdelinger),​ servicen er tiltænk som en dataudtræk af ID til sammenligning med ID'er gemt i lokale systemer, med henblik på evt. oprydning ​ el.lign.+
  
 +Opslaget på patienttilknytninger for organisation er en service som div. organisationer kan bruge til at udtrække alle aktive patientrelationer som er knyttet den enkelte organisation (og evt. underafdelinger). Servicen kan give et overblik over om der er opståeet uoverensstemmelse med patienttilknytninger i klientsystemet og de der er registreret i FMK. Resultatet kan i givet fald også anvendes som input til oprydning i fejlagtigt registrerede patienttilknytninger.
 ==== Forespørgsel ==== ==== Forespørgsel ====
  
fmk/extensions/hent_patientrelationer_for_organisation.txt · Last modified: 2019-08-15 14:29 by bbk