User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_paknings_overblik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_paknings_overblik [2019-03-07 15:33]
bbk [Hentning af paknings overblik]
fmk:extensions:hent_paknings_overblik [2019-04-30 09:52] (current)
bbk [Response]
Line 45: Line 45:
   * ''​DrugMedicationIdentifier''​ udpeger den lægemiddelordination den planlagte dispensering henviser til.   * ''​DrugMedicationIdentifier''​ udpeger den lægemiddelordination den planlagte dispensering henviser til.
   * ''​PrescribedDrugIdentifier ''​ Id på det lægemiddel der er blev ordineret af lægen.   * ''​PrescribedDrugIdentifier ''​ Id på det lægemiddel der er blev ordineret af lægen.
-  * ''​PlannedDrugIdentifier ''​ Id på det lægemiddel udleveringsapoteket evt. har substitueret ​med på den planlagte dispensering +  * ''​PlannedDrugIdentifier ''​ Id på det lægemiddel udleveringsapoteket evt. har substitueret ​til på den planlagte dispensering 
-  * ''​ActualDrugIdentifier''​ Id på det lægemiddel pakkeapoteket ​hap substitueret til og rent faktisk har pakket i rullen.+  * ''​ActualDrugIdentifier''​ Id på det lægemiddel pakkeapoteket ​har substitueret til og rent faktisk har pakket i rullen.
   * ''​LastPeriodDrugIdentifier''​ Id på det lægemiddel pakkeapoteket evt. havde pakket i sidste rulle/​periode   * ''​LastPeriodDrugIdentifier''​ Id på det lægemiddel pakkeapoteket evt. havde pakket i sidste rulle/​periode
-  * ''​Amount''​ totale ​Antallet at enheder der er pakket i rullen. +  * ''​Amount'' ​Det totale ​antal enhederder er pakket i rullen. 
-  * ''​PrescribedBy''​ Den ordinerende læge (eller evt. apoteksansatte, hvis der er tale om borgervalgt medicin)+  * ''​PrescribedBy''​ Den ordinerende læge (eller evt. apoteksansat, hvis der er tale om borgervalgt medicin)
   * ''​SubstitutionAllowed''​ element der angvier om der må substitueres på ordinationen.   * ''​SubstitutionAllowed''​ element der angvier om der må substitueres på ordinationen.
  
fmk/extensions/hent_paknings_overblik.txt · Last modified: 2019-04-30 09:52 by bbk