User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_pakkegruppe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_pakkegruppe [2018-05-24 11:22]
bbk [Svar]
fmk:extensions:hent_pakkegruppe [2019-04-12 14:40] (current)
bbk [Forespørgsel]
Line 18: Line 18:
 **Bemærk** denne option er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, hvis servicen kaldes som system. **Bemærk** denne option er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, hvis servicen kaldes som system.
  
-Her er et eksempel på et request.+Her er et eksempel på et request, der blot henter overordnet information om pakkegruppen:​
  
-<file xml GetPackingGroupRequest.xml>​+<file xml BasicGetPackingGroupRequest.xml>​ 
 +<GetPackingGroupRequest
 +    <​PackingGroupIdentifier>​24646345634</​PackingGroupIdentifier>​ 
 +</​GetPackingGroupRequest>​ 
 +</​file>​ 
 + 
 +Dette er et eksempel på et request, der henter en oversigt over hvilke dosiskort der er tilknyttet til en pakkegruppe. 
 + 
 +<file xml GetPackingGroupOverviewRequest.xml>​ 
 +<​GetPackingGroupRequest>​ 
 +    <​PackingGroupIdentifier>​24646345634</​PackingGroupIdentifier>​ 
 +    <​IncludeContents/>​ 
 +</​GetPackingGroupRequest>​ 
 +</​file>​ 
 + 
 +Dette er et eksempel på et request, der henter status på dosisdispenseringskortene i en pakkegruppe. Statusen hentes for et nærmere angivet tidspunkt. 
 + 
 +<file xml GetPackingGroupStatusRequest.xml>
 <​GetPackingGroupRequest>​ <​GetPackingGroupRequest>​
     <​PackingGroupIdentifier>​24646345634</​PackingGroupIdentifier>​     <​PackingGroupIdentifier>​24646345634</​PackingGroupIdentifier>​
fmk/extensions/hent_pakkegruppe.txt · Last modified: 2019-04-12 14:40 by bbk