User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_pakkegruppe

Table of Contents

Hent pakkegruppe

Denne service anvendes af apoteket til at hente en pakkegruppe samt evt. et overblik over de patienter, dosisdispenseringskort og -perioder, der er knyttet til pakkegruppen.

Denne service kan kaldes med VOCES / FOCES certifikat. Det kan blandt andet anvendes af udleveringsapoteket, til automatisering af kald Påbegynd DD ekspedition for alle dosisdispenseringskort i en pakkegruppe, eller til polling fra pakkeapoteket for at afgøre om hele pakkegruppen er klar til pakning.

Forespørgsel

Request-dokumentet indeholder pakkegruppe identifier. Desuden kan der optionelt angives IncludeContents for at modtage et overblik over hvilke dosisdispenseringskort, der indgår i pakkegruppen. Under IncludeContents kan der eventuelt angives IncludeStatus for også at modtage overblik og evt status for alle de dosisdispenseringskort, der er knyttet til gruppen. IncludeStatus elementet kan optionelt inkludere et dato-tidspunkt. Hvis datoen udelades svarer det til, at man angiver 'nu'. Servicen returnerer pakkegruppen samt hvis IncludeContents er angivet, ID'er på de dosisdispenseringskort der indgår i pakkegrupen. Hvis IncludeStatus er angivet, returneres status for perioder der indgår i pakkegruppen, og som udleveringsapotek og pakkeapotek skal håndtere omkring dette tidspunkt. Altså perioder, hvor deadline ligger før den angivne dato og periodens startdato ligger efter, eller formuleret matematisk:

 DoseDispensingPeriod.Deadline < GetPackingGroupRequest.ProductionDateTime < DoseDispensingPeriod.StartDate
 

Bemærk hvis IncludeStatus angives returneres kun de Dosisdispenseringskort, der har en periode, der opfylder ovenstående.

Under IncludeContents kan desuden angives IncludePatientDetails, for at modtage patientens navn, adresse m.v. på de dosisdispenseringskort, der indgår i pakkegruppen. Bemærk denne option er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, hvis servicen kaldes som system.

Her er et eksempel på et request, der blot henter overordnet information om pakkegruppen:

BasicGetPackingGroupRequest.xml
<GetPackingGroupRequest>
  <PackingGroupIdentifier>24646345634</PackingGroupIdentifier>
</GetPackingGroupRequest>

Dette er et eksempel på et request, der henter en oversigt over hvilke dosiskort der er tilknyttet til en pakkegruppe.

GetPackingGroupOverviewRequest.xml
<GetPackingGroupRequest>
  <PackingGroupIdentifier>24646345634</PackingGroupIdentifier>
  <IncludeContents/>
</GetPackingGroupRequest>

Dette er et eksempel på et request, der henter status på dosisdispenseringskortene i en pakkegruppe. Statusen hentes for et nærmere angivet tidspunkt.

GetPackingGroupStatusRequest.xml
<GetPackingGroupRequest>
  <PackingGroupIdentifier>24646345634</PackingGroupIdentifier>
  <IncludeContents>
    <IncludeStatus>
      <ProductionDateTime>2017-12-01T11:00:00Z</ProductionDateTime>
    </IncludeStatus> 
  </IncludeContents>  
</GetPackingGroupRequest>

Svar

Herunder er et eksempel på et svar fra FMK. Dette svar kan give såvel udleveringsapoteket som pakkeapoteket et billede af, hvor langt produktionen af dosisruller til en bestemt pakkegruppe er kommet.

Hvis fx pakkeapoteket vil vente med at pakke nogen dosisruller i denne pakkegruppe til alle relevante perioder er meldt klar til pakning af udleveringsapoteket, så kan de få den relevante information i dette svar.

GetPackingGroupResponse.xml
<GetPackingGroupResponse>
  <PackingGroup>
    <Identifier>443211234231234</Identifier>
    <Created>
      <By>
        <Other>
          <Name>
            <GivenName>Anne</GivenName>
            <Surname>Andersen</Surname>
          </Name>
        </Other>
        <Role>Apoteksansat</Role>
        <Organisation>
          <Name>Skanderborg Apotek</Name>
          <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
          <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
          <Type>Apotek</Type>
          <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        </Organisation>
      </By>  
    </Created>
    <Name>Hvilely og Aldersro</Name>
  </PackingGroup>
  <PersonWithDoseDispensing>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <!-- Et almindeligt dosiskort med én periode, der er klar til pakning -->
    <DoseDispensingCard>
      <Identifier>234241231</Identifier>
      <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description> 
      <DoseDispensingPeriod>
        <Identifier>432241242</Identifier>
        <StartDate>2017-12-04</StartDate>
        <EndDate>2017-12-17</EndDate>
        <Deadline>2017-11-30T08:00:00Z</Deadline>
        <Status>Klar til pakning</Status>
      </DoseDispensingPeriod>
    </DoseDispensingCard>
  </PersonWithDoseDispensing>
  <PersonWithDoseDispensing>
    <!-- En patient med 2 dosisdispenseringskort -->
    <PersonIdentifier source="CPR">2512481649</PersonIdentifier>
    <DoseDispensingCard>
      <Identifier>432241247</Identifier>
      <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description> 
      <!-- Dette dosisdispenseringskort har to perioder sv.t. at lægen er kommet med en ændring
         efter pakningen er foretaget og dosisrullen udleveret, således at der skal laves en
         ny dosisrulle til samme dosiskort og en identisk periode. -->
      <DoseDispensingPeriod>
        <Identifier>432241281</Identifier>
        <StartDate>2017-12-04</StartDate>
        <EndDate>2017-12-17</EndDate>
        <Deadline>2017-11-30T08:00:00Z</Deadline>
        <Status>Ekspederet</Status>
      </DoseDispensingPeriod>
      <DoseDispensingPeriod>
        <Identifier>432241281</Identifier>
        <StartDate>2017-12-04</StartDate>
        <EndDate>2017-12-17</EndDate>
        <Deadline>2017-11-30T08:00:00Z</Deadline>
        <Status>Klar til pakning</Status>
      </DoseDispensingPeriod>
    </DoseDispensingCard>
    <DoseDispensingCard>
      <Identifier>432241250</Identifier>
      <Description>Separat dosisdispenseringskort</Description> 
      <!-- Dette dosiskort er klar til pakning -->
      <DoseDispensingPeriod>
        <Identifier>432241285</Identifier>
        <StartDate>2017-12-04</StartDate>
        <EndDate>2017-12-17</EndDate>
        <Deadline>2017-11-30T08:00:00Z</Deadline>
        <Status>Klar til pakning</Status>
      </DoseDispensingPeriod>
    </DoseDispensingCard>
  </PersonWithDoseDispensing>
</GetPackingGroupResponse>
fmk/extensions/hent_pakkegruppe.txt · Last modified: 2019-04-12 14:40 by bbk