User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_eksplicit_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_eksplicit_dosisdispenseringskort [2019-05-20 13:52]
sas
fmk:extensions:hent_eksplicit_dosisdispenseringskort [2019-06-13 14:06] (current)
sas
Line 35: Line 35:
   * Delivery på dosisdispenseringskortet ændres fra den eksisterende struktur til et fritekstfelt.   * Delivery på dosisdispenseringskortet ændres fra den eksisterende struktur til et fritekstfelt.
  
-**Bemærk** Hvis der anvendes ​E4 version af hent eksplicit dosiskort, er forespørgslen den samme, men i svaret vil det svaret også være et ''​IsDoseDispensed''​ på hvert DrugMedication element, og samtidig vil elementet ''​MoreEffectuationsAvailable''​ ikke forekomme.+**Bemærk** Hvis der anvendes ​E5 version af hent eksplicit dosiskort, er forespørgslen den samme, men i svaret vil det svaret også være et ''​IsDoseDispensed''​ på hvert DrugMedication element, og samtidig vil elementet ''​MoreEffectuationsAvailable''​ ikke forekomme.
  
 Eksempel hvor der er bedt om en bestemt period: Eksempel hvor der er bedt om en bestemt period:
fmk/extensions/hent_eksplicit_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2019-06-13 14:06 by sas