User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_dosisdispenseringskort [2018-09-26 10:52]
bbk [Response]
fmk:extensions:hent_dosisdispenseringskort [2018-10-02 13:37] (current)
bbk [Response]
Line 66: Line 66:
 ==== Response ==== ==== Response ====
  
-Svaret fra servicen ​varierer ​i de forskellige faser i udrulningen af dosisdispensering. +Svaret fra servicen ​vil variere ​i de forskellige faser i udrulningen af dosisdispensering. 
-I de første faser vil der være tale om et '​beregnet'​ dosisdispenseringskort,​ hvor data er udledt fra Lægemiddelordinationer recepter og dosisdispenserede udleveringer. +I de første faser vil der altid være tale om et '​beregnet'​ dosisdispenseringskort,​ hvor data er udledt fra Lægemiddelordinationer recepter og dosisdispenserede udleveringer. 
-I den sidste fase vil der være tale om et '​eksplicit'​ dosisdispenseringskort. Det vil sige det som apoteket har indberettet og pakker ​ud fra.+I den sidste fase kan der være tale om et '​eksplicit'​ dosisdispenseringskort. Det vil sige, hvis apoteket har indberettet ​et dosisdispenseringskort på FMK, og der pakkes ​ud fra dette i den pågældende periode, så vil det også være dette dosisdispenseringskort,​ der returneres. I overgangsfasen vil der også kunne returneres begge dele, så eksempelvis den aktuelle periode kan være beregnet, mens de kommende perioder, er eksplicitte.
  
 Et response kan for eksempel se ud som nedenstående,​ som er inkl. detaljeret specifikation. Hvis request-strukturen ikke indeholder **IncludeDetailedSpecification**-elementet,​ så undlades DetailedSpecification-strukturerne i responset. Et response kan for eksempel se ud som nedenstående,​ som er inkl. detaljeret specifikation. Hvis request-strukturen ikke indeholder **IncludeDetailedSpecification**-elementet,​ så undlades DetailedSpecification-strukturerne i responset.
fmk/extensions/hent_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2018-10-02 13:37 by bbk