User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_dosisdispenseringskort

Hent dosisdispenseringskort

For at hente dosisdispenseringskortet skal man kalde med et af følgende request-formater. De indeholder alle patientens CPR-nr. (PersonIdentifier) og giver mulighed for at inkludere en detaljeret specifikation (IncludeDetailedSpecification). En detaljeret specifikation betyder, at dosisdispenseringen leveres, ikke bare i skema-form, men desuden også i en form hvor man direkte kan aflæse indholdet af hver pose (DoseDispensedUnit).

Den første variant bruges til at hente dosisdispenseringens aktuelle periode, altså dosisdispenseringskort med den periode, hvor StartDate-EndDate omfatter dags dato (hvis en sådan er kendt i FMK). Hvis patienten har flere forskellige dosisdispenseringskort, returneres de i separate strukturer og perioderne er ikke nødvendigvis sammenfaldende tidsmæssigt.

<GetDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <CurrentPeriod/>
  </RequestedPeriod>
  <IncludeDetailedSpecification/>
</GetDoseDispensingCardRequest>

Den anden variant bruges til at hente dosisdispenseringens aktuelle og kommende perioder. Ud over den aktuelle periode omfatter det den kommende periode, såfremt den er kendt i FMK. Såfremt deadline for ændringer til den kommende periode er overskredet, og den næstkommende periode også er kendt i FMK, så returneres denne også. Altså normalt to perioder, og hvis man kalder mellem Deadline og StartDate kan der returneres tre perioder. Hvis patienten har flere dosiskort, så kan der returneres 2 eller 3 perioder pr. dosiskort.

<GetDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <CurrentAndPendingPeriods/>
  </RequestedPeriod>
  <IncludeDetailedSpecification/>
</GetDoseDispensingCardRequest>

Den tredie variant bruges til at hente dosisdispenseringens kommende perioder. Denne fungerer som den ovenstående, dog uden at returnere den aktuelle periode. Denne vil typisk være interessant for udleverings-eller pakke-apoteket ifm. klargøring til pakning.

<GetDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <PendingPeriods/>
  </RequestedPeriod>
  <IncludeDetailedSpecification/>
</GetDoseDispensingCardRequest>

Den fjerde variant bruges til at hente dosisdispenseringen uden perioder. Det resulterer at der ses bort fra de indberettede dosisdispenseringsperioder og der returneres blot en 'dummy-periode' med alt dosisdispenseret medicin på tværs af dosisdispenseringsperioder. Bemærk med denne variant er det ikke tilladt at requeste detaljer (IncludeDetailedSpecification).

<GetDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <IgnorePeriods/>
  </RequestedPeriod>
</GetDoseDispensingCardRequest>

Den sidste variant bruges til at hente en dosisdispenseringsperiode på en specifik dato i fortiden, altså dosisdispenseringskort med den periode, hvor StartDate-EndDate omfatter en given dato (som er dags dato eller tidligere). Hvis patienten har flere forskellige dosisdispenseringskort med en periode på den givne dato, returneres de i separate strukturer og perioderne er ikke nødvendigvis sammenfaldende tidsmæssigt.

<GetDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <RequestedDate>2016-06-10</RequestedDate>
  </RequestedPeriod>
  <IncludeDetailedSpecification/>
</GetDoseDispensingCardRequest>

Response

Svaret fra servicen vil variere i de forskellige faser i udrulningen af dosisdispensering. I de første faser vil der altid være tale om et 'beregnet' dosisdispenseringskort, hvor data er udledt fra Lægemiddelordinationer recepter og dosisdispenserede udleveringer. I den sidste fase kan der være tale om et 'eksplicit' dosisdispenseringskort. Det vil sige, hvis apoteket har indberettet et dosisdispenseringskort på FMK, og der pakkes ud fra dette i den pågældende periode, så vil det også være dette dosisdispenseringskort, der returneres. I overgangsfasen vil der også kunne returneres begge dele, så eksempelvis den aktuelle periode kan være beregnet, mens de kommende perioder, er eksplicitte.

Et response kan for eksempel se ud som nedenstående, som er inkl. detaljeret specifikation. Hvis request-strukturen ikke indeholder IncludeDetailedSpecification-elementet, så undlades DetailedSpecification-strukturerne i responset.

DetailedSpecification angiver indholdet og rækkefølgen af alle poser på dosisrullen for den pågældende periode. Dette er på et eksplicit dosiskort bestemt ud fra sekvens numrene i de planlagte administrationer.

Bemærk at lægemiddelordinationer leveres med kun den relevante recept på uanset om der evt. findes andre recepter på samme lægemiddelordination. Tilsvarende leveres kun 0 eller 1 recept-effektuering pr. recept, nemlig den relevante recept-effektuering for den dosisdispenseringsperiode, hvorunder lægemiddelordinationen er indlejret, såfremt apoteks-ekspeditionen til denne periode er foretaget. Hvis det er en fremtidig periode, hvor apoteks-ekspeditionen endnu ikke er foretaget, så inkluderes ingen recept-effektueringer derpå.

Terminologien omkring recepter er ændret en smule fra 1.4.4 til 1.4.6, derfor hedder recept-elementet Prescription i 1.4.6.E2 og PrescriptionMedication i 1.4.4.E2. Der er ligeledes en række forskelle på strukturen af en recept i 1.4.4.E2 og 1.4.6.E2, sv.t. recept-strukturen ser ud i hhv. 1.4.4 og 1.4.6.

Privatmarkerede lægemiddelordinationer vises uden nogen detaljer, medmindre man kalder med angivelse af samtykke eller værdispring. Dette angives i en ConsentHeader (læs evt. mere om dette her). Navnet på denne struktur er forskelligt i 1.4.4.E2 (DoseDispensedMedicationWithNegativeConsent) og 1.4.6.E2 (PrivateDoseDispensedMedication). Udleveringsapoteket og pakkeapoteket har implicit samtykke til at se data, såfremt det er relevant i en aktuel bestilling, og i forbindelse med dosisdispensering er der altid en aktuel bestilling til den kommende dosispakning.

Hvis der er tale om et dosisdispenseringskort der er vedligeholdt på FMK returneres den PlannedAdministration som apoteket har indberettet. Hvis der derimod er tale om et beregnet dosisdispenseringskort udfyldes PlannedAdministration ud fra lægemiddelordinationens doseringsstruktur, hvis denne er specifik nok til at understøtte dosisdispensering. Hvis ikke angives i stedet en Warning om at lægemiddelordiationens dosering ikke er tilstrækkelig specifik.

Response-strukturen kan indeholde et element kaldet DoseDispensingOnHold, såfremt dosisdispenseringen aktuelt er sat i bero. Denne struktur leveres med, såfremt dosisdispenseringen er sat i bero på kaldstidspunktet, uanset hvilken/hvilke perioder der hentes.

I de initielle faser er DoseDispensingCard en beregnet entitet i FMK, der udledes ud fra andre data. Derfor udfyldes DoseDispensingCardIdentifier og Description med default værdier. Der kan senere dukke reelle data op i disse elementer, specielt for patienter, der har mere end et dosisdispenseringskort.

I de initielle faser er indholdet på dosisdispenseringskortet ikke nødvendigvis i overensstemmelse med det som apoteket har på deres udgave af dosisdispenseringskortet, som der rent faktisk pakkes ud fra. FMK's dosisdispenseringskort er 'beregnet' ud fra de oplysninger læger og apoteker har leveret til FMK, og kan derfor betragtes som en mulighed for læger og apoteker for at kvalitetsikre dels informationen i FMK og indholdet på apotekets eget dosisdispenseringskort. De præcise regler for beregningen af FMK's dosisdispenseringskort kan ses på Dosisdispenseringskort semantik

Herunder vises et overblik over et eksempel på en response-struktur i 1.4.6.E2 format.

<GetDoseDispensingCardResponse>
  <Patient>...</Patient>
 
  <RequestDateTime>2016-06-10T12:00:00Z</RequestDateTime>
 
  <!-- Denne struktur er kun med hvis DD er sat i bero på kaldstidspunktet (uanset hvilken periode der vises). -->
  <DoseDispensingOnHold>
    <Created>...</Created>
  </DoseDispensingOnHold>
 
  <DoseDispensingCard>
    <DoseDispensingCardIdentifier>0</DoseDispensingCardIdentifier>  <!-- Udfyldes ikke i første fase, senere med en unik Identifier. -->
    <Description>Beregnet på baggrund af lægemiddelordinationer, recepter og dosisdispenserede apoteksudleveringer</Description>       <!-- Udfyldes altid med denne tekst i første fase, og med noget andet når apotekerne faktisk dosisdispenserer ud fra dette kort. -->
 
    <Delivery>
      <Priority>send til patientadresse samme dag</Priority>
    </Delivery>
 
    <PackingGroupIdentifier>13245</PackingGroupIdentifier>   <!-- Udfyldes ikke i første fase -->
    <PackingGroupName>Hvilely + Aldersro</PackingGroupName>  <!-- Udfyldes hvis info er tilgængelig i ikke-modstridende form -->
    <OrderedAtPharmacy>...</OrderedAtPharmacy>
    <PackedAtOrganisation>...</PackedAtOrganisation>
    <DoseDispensableUnitLabel>Den grønne gang</DoseDispensableUnitLabel>
    <!-- Der kan returneres én eller flere perioder. -->
    <Period>
      <Status>Ekspederet</Status>
      <StartDate>2016-06-06</StartDate>
      <EndDate>2016-06-19</EndDate>
      <Deadline>2016-06-03T13:30:00Z</Deadline>
      <EffectuationDate>2016-06-04</EffectuationDate>
 
      <PrivateDoseDispensedMedication>
        <DrugMedicationIdentifier>13143641281027</DrugMedicationIdentifier>
        <Version>134140408122001001</Version>
        <Warning>
          <WarningCode>4122></WarningCode>
          <WarningText>Dosisdispenseringskortet vises uden detaljer om dette præparat!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
      </PrivateDoseDispensedMedication>
 
      <DoseDispensedMedication>
        <Identifier>234321234567</Identifier>
        <DrugMedication>...</DrugMedication>
        <Warning>...</Warning>
        <PlannedAdministration>...</PlannedAdministration>
        <TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>42</TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>
        <DoseDispensingEndDate>2017-03-07</DoseDispensingEndDate>
      </DoseDispensedMedication>
 
      <DoseDispensedMedication>...</DoseDispensedMedication>
 
 
      <!-- Servicen kan valgfrit returnere/undlade DetailedSpecification med parameteren IncludeDetailedSpecification=true/false. -->
      <!-- DrugMedicationIdentifiers refererer til DoseDispensedMedication elementerne ovenfor. -->
      <!-- Hver DispensableUnit svarer til en pose i dosispakningen. -->
      <DetailedSpecification>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-06</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>...</DispensableUnit>
        ...
      </DetailedSpecification>
    </Period>
  </DoseDispensingCard>
</GetDoseDispensingCardResponse>

Herunder vises et mere komplet eksempel på en response-strukturen i 1.4.6.E2 format.

<GetDoseDispensingCardResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Rob</GivenName>
        <Surname>Müller</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
      <BirthDate>1983-03-14</BirthDate>
      <Gender>male</Gender>
    </Person>
    <Address>
      <StreetName>Magnolievej</StreetName>
      <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
      <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
      <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
      <DistrictName>Them</DistrictName>
    </Address>
  </Patient>
 
  <RequestDateTime>2016-06-10T12:00:00Z</RequestDateTime>
 
  <!--
    Kriteriet for at LMO/Recept opfattes som tilhørende samme dosisdispenseringskort er:
    - Udleveringsapotek og pakkeapotek skal være det samme
 
    Kriteriet for at bestilling/udlevering opfattes som tilhørende samme dosisdispenseringsperiode er:
    - PeriodStartDate, PeriodEndDate skal være angivet ens, ELLER
    - EffectuationDate skal være angivet ens (hvis der ikke er angivet PeriodStartDate/PeriodEndDate)
  -->
 
  <!-- Denne struktur er kun med hvis DD er sat i bero på kaldstidspunktet (uanset hvilken periode der vises). -->
  <DoseDispensingOnHold>
    <Created>
      <By>
        <AuthorisedHealthcareProfessional>
          <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
          <Name>Lars Larsen</Name>
        </AuthorisedHealthcareProfessional>
        <Organisation>
          <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
          <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
          <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
          <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
          <Type>Yder</Type>
          <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2016-06-01T10:21:06Z</DateTime>
    </Created>
  </DoseDispensingOnHold>
 
  <DoseDispensingCard>
    <!-- DoseDispensingCardIdentifier Udfyldes ikke i første fase, senere med en unik Identifier. -->
    <Description>Beregnet på baggrund af lægemiddelordinationer, recepter og dosisdispenserede apoteksudleveringer</Description>       <!-- Udfyldes altid med denne tekst i første fase, og med noget andet når apotekerne faktisk dosisdispenserer ud fra dette kort. -->
 
    <!-- MAYBE: <Modified>...</Modified> -->
    <Delivery>
      <Priority>send til patientadresse samme dag</Priority>
    </Delivery>
 
    <PackingGroupIdentifier>13245</PackingGroupIdentifier>   <!-- Udfyldes ikke i første fase -->
    <PackingGroupName>Hvilely + Aldersro</PackingGroupName>  <!-- Udfyldes hvis info er tilgængelig -->
    <OrderedAtPharmacy>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </OrderedAtPharmacy>
    <PackedAtOrganisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </PackedAtOrganisation>
 
    <Period>
      <Status>Ekspederet</Status>
      <StartDate>2016-06-06</StartDate>
      <EndDate>2016-06-19</EndDate>
      <Deadline>2016-06-03T13:30:00Z</Deadline>
      <EffectuationDate>2016-06-04</EffectuationDate>  <!-- Kan måske give mening hvis periode start og slut ikke haves, fx på historiske data? -->
 
      <PrivateDoseDispensedMedication>
        <DrugMedicationIdentifier>13143641281027</DrugMedicationIdentifier>
        <Version>134140408122001001</Version>
        <Warning>
          <WarningCode>4122></WarningCode>
          <WarningText>Dosisdispenseringskortet vises uden detaljer om dette præparat!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
      </PrivateDoseDispensedMedication>
      <DoseDispensedMedication>
        <Identifier>234321234567</Identifier>
        <Description>Oval hvid tablet uden kærv</Description> <!-- Returneres, hvis tilgængeligt -->
        <DrugMedication>
          <Identifier>1280998</Identifier>
          <Version>1341404071666006001</Version>
          <PreviousVersion>1341404070012003001</PreviousVersion>
          <Created>
            <By>
              <AuthorisedHealthcareProfessional>
                <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Lars Larsen</Name>
              </AuthorisedHealthcareProfessional>
              <Organisation>
                <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                <Type>Yder</Type>
                <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
              </Organisation>
            </By>
            <DateTime>2016-03-04T12:31:06Z</DateTime>
          </Created>
          <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2016-03-07</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndDate>2017-03-07</TreatmentEndDate>
          </BeginEndDate>
          <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">121</Code>
          </Indication>
          <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">OR</Code>
          </RouteOfAdministration>
          <Drug>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
            <Name>Kaleorid</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">TAB</Code>
              <Text>tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>750</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2016-02-22">MG</UnitCode>
              <UnitText>mg</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2016-02-22">750 mg</Text>
            </Strength>
          </Drug>
          <Dosage>
            <UnitTexts>
              <Singular>tablet</Singular>
              <Plural>tabletter</Plural>
            </UnitTexts>
            <StructuresFixed>
              <Structure>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <StartDate>2016-03-07</StartDate>
                <EndDate>2017-03-07</EndDate>
                <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                <Day>
                  <Number>1</Number>
                  <Dose>
                    <Time>morning</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                  <Dose>
                    <Time>noon</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                  <Dose>
                    <Time>evening</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                </Day>
                <DosageTranslation>
                  <ShortText>1 tablet morgen, middag og aften</ShortText>
                  <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 7. marts 2016 og gentages hver dag:
                  Doseringsforløb:
                  1 tablet morgen, middag og aften</LongText>
                  <AverageDailyDosage>3</AverageDailyDosage>
                </DosageTranslation>
              </Structure>
            </StructuresFixed>
            <Type>fast</Type>
          </Dosage>
          <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
          <Prescription>
            <Identifier>21298478</Identifier>
            <AttachedToDrugMedicationIdentifier>1280998</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
            <CreatedFromDrugMedicationVersion>1341404071666006001</CreatedFromDrugMedicationVersion>
            <AuthorisationDateTime>2016-03-04T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
            <Created>
              <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                  <Name>Lars Larsen</Name>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                  <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                  <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                  <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                  <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                  <Type>Yder</Type>
                  <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                </Organisation>
              </By>
              <DateTime>2016-03-04T12:31:06Z</DateTime>
            </Created>
            <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
            <ValidFromDate>2016-06-06</ValidFromDate>
            <ValidToDate>2017-06-06</ValidToDate>
            <DoseDispensedRestriction>
            </DoseDispensedRestriction>
            <Indication>
              <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">121</Code>
            </Indication>
            <Drug>
              <Identifier source="Medicinpriser" date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
              <Name>Kaleorid</Name>
              <Form>
                <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">TAB</Code>
                <Text>tabletter</Text>
              </Form>
              <Strength>
                <Value>750</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser" date="2016-06-03">MG</UnitCode>
                <UnitText>mg</UnitText>
                <Text source="Medicinpriser" date="2016-06-03">750 mg</Text>
              </Strength>
            </Drug>
            <DosageText>3 tabletter dagligt ved måltid</DosageText>
            <Dosage>
              <UnitTexts>
                <Singular>tablet</Singular>
                <Plural>tabletter</Plural>
              </UnitTexts>
              <StructuresFixed>
                <Structure>
                  <IterationInterval>1</IterationInterval>
                  <StartDate>2016-03-07</StartDate>
                  <EndDate>2017-03-07</EndDate>
                  <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                  <Day>
                    <Number>1</Number>
                    <Dose>
                      <Time>morning</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                    <Dose>
                      <Time>noon</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                    <Dose>
                      <Time>evening</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                  </Day>
                  <DosageTranslation>
                    <ShortText>1 tablet morgen, middag og aften</ShortText>
                    <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 7. marts 2016 og gentages hver dag:
                      Doseringsforløb:
                      1 tablet morgen, middag og aften</LongText>
                    <AverageDailyDosage>3</AverageDailyDosage>
                  </DosageTranslation>
                </Structure>
              </StructuresFixed>
              <Type>fast</Type>
            </Dosage>
            <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
            <Status>åben</Status>
            <Order>
              <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
              <Created>
                <By>
                  <AuthorisedHealthcareProfessional>
                    <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                    <Name>Lars Larsen</Name>
                  </AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <Organisation>
                    <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                    <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                    <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                  </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2016-03-04T12:31:06Z</DateTime>
              </Created>
              <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
              </OrderedAtPharmacy>
              <Status>Åben</Status>
              <DeliveryInstructionText>Til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige bestillinger,</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>se separat besked</DeliveryInstructionText>
              <Delivery>
                <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
                <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
                <PostCode>8660</PostCode>
                <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
              </Delivery>
              <Effectuation>
                <Identifier>21298478</Identifier>
                <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                <CreatedWithoutPerson>
                  <By>
                    <Organisation>
                      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                      <Type>Apotek</Type>
                      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
                    </Organisation>
                  </By>
                  <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                </CreatedWithoutPerson>
                <DoseDispensed>
                  <DoseQuantity>1</DoseQuantity>
                  <DosageQuantityUnitText>tabletter</DosageQuantityUnitText>
                </DoseDispensed>
                <LabelText>Kaleorid 750 mg</LabelText>
              </Effectuation>
            </Order>
            <Version>34567</Version>
          </Prescription>
          <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
        </DrugMedication>
 
        <Warning>
          <WarningCode>3122></WarningCode>
          <WarningText>Dosering er ikke specifik nok til dosispakning!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
        <Warning>
          <WarningCode>3132></WarningCode>
          <WarningText>Dosisdispensering foretaget ud fra en papirrecept!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
        <Warning>
          <WarningCode>3142></WarningCode>
          <WarningText>Recept dækker ikke udlevering af det aktuelle lægemiddel!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
        <Warning>
          <WarningCode>3152></WarningCode>
          <WarningText>Leveringsoplysninger er ikke konsistent angivet på alle bestillinger!</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
        <Warning>
          <WarningCode>3162></WarningCode>
          <WarningText>Behandlingen starter/slutter før/efter doseringen! DD baseres på doseringens start/slut datoer.</WarningText>
          <Severity>medium</Severity>
        </Warning>
 
        <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
        <PlannedAdministration>
          <UnitTexts source="Doseringsforslag">
            <Singular>tablet</Singular>
            <Plural>tabletter</Plural>
          </UnitTexts>
          <PlannedAdministrationFixed>
            <PlannedAdministrationStructure>
              <IterationInterval>1</IterationInterval>
              <Day>
                <Number>1</Number>
                <Dose>
                  <Time>morning</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
                <Dose>
                  <Time>noon</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
                <Dose>
                  <Time>evening</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
              </Day>
            </PlannedAdministrationStructure>
          </PlannedAdministrationFixed>  
        </PlannedAdministration>
        <TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>42</TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>
        <DoseDispensingEndDate>2017-03-07</DoseDispensingEndDate>
      </DoseDispensedMedication>
 
 
 
      <DoseDispensedMedication>
        <Identifier>234326734567</Identifier>
        <DrugMedication>
          <Identifier>1380002</Identifier>
          <Version>1341404071666007001</Version>
          <Created>
            <By>
              <AuthorisedHealthcareProfessional>
                <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Lars Larsen</Name>
              </AuthorisedHealthcareProfessional>
              <Organisation>
                <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                <Type>Yder</Type>
                <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
              </Organisation>
            </By>
            <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
          </Created>
          <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2015-10-18</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndDate>2017-03-30</TreatmentEndDate>
          </BeginEndDate>
          <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
          </Indication>
          <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">OR</Code>
          </RouteOfAdministration>
          <Drug>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28101440691</Identifier>
            <Name>Corodil</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TAB</Code>
              <Text>tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>10</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
              <UnitText>mg</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">10 mg</Text>
            </Strength>
          </Drug>
          <Dosage>
            <UnitTexts>
              <Singular>tablet</Singular>
              <Plural>tabletter</Plural>
            </UnitTexts>
            <StructuresFixed>
              <Structure>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                <Day>
                  <Number>1</Number>
                  <Dose>
                    <Time>morning</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                  <Dose>
                    <Time>evening</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                </Day>
                <DosageTranslation>
                  <ShortText>1 tablet morgen og aften</ShortText>
                  <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                    Doseringsforløb:
                    1 tablet morgen og aften</LongText>
                  <AverageDailyDosage>2</AverageDailyDosage>
                </DosageTranslation>
              </Structure>
            </StructuresFixed>
            <Type>fast</Type>
          </Dosage>
          <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
          <Prescription>
            <Identifier>21298478</Identifier>
            <AttachedToDrugMedicationIdentifier>1380002</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
            <CreatedFromDrugMedicationVersion>1341404071666007001</CreatedFromDrugMedicationVersion>
            <AuthorisationDateTime>2016-03-04T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
            <Created>
              <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                  <Name>Lars Larsen</Name>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                  <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                  <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                  <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                  <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                  <Type>Yder</Type>
                  <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                </Organisation>
              </By>
              <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
            </Created>
            <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
            <ValidFromDate>2016-06-06</ValidFromDate>
            <ValidToDate>2017-06-06</ValidToDate>
            <DoseDispensedRestriction>
            </DoseDispensedRestriction>
            <Indication>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
            </Indication>
            <Drug>
              <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28101440691</Identifier>
              <Name>Corodil</Name>
              <Form>
                <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TAB</Code>
                <Text>tabletter</Text>
              </Form>
              <Strength>
                <Value>10</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
                <UnitText>mg</UnitText>
                <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">10 mg</Text>
              </Strength>
            </Drug>
            <DosageText>3 tabletter dagligt ved måltid</DosageText>
            <Dosage>
              <UnitTexts>
                <Singular>tablet</Singular>
                <Plural>tabletter</Plural>
              </UnitTexts>
              <StructuresFixed>
                <Structure>
                  <IterationInterval>1</IterationInterval>
                  <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                  <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                  <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                  <Day>
                    <Number>1</Number>
                    <Dose>
                      <Time>morning</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                    <Dose>
                      <Time>evening</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                  </Day>
                  <DosageTranslation>
                    <ShortText>1 tablet morgen og aften</ShortText>
                    <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                      Doseringsforløb:
                      1 tablet morgen og aften</LongText>
                    <AverageDailyDosage>2</AverageDailyDosage>
                  </DosageTranslation>
                </Structure>
              </StructuresFixed>
              <Type>fast</Type>
            </Dosage>
            <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
            <Status>åben</Status>
            <Order>
              <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
              <Created>
                <By>
                  <AuthorisedHealthcareProfessional>
                    <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                    <Name>Lars Larsen</Name>
                  </AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <Organisation>
                    <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                    <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                    <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                  </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
              </Created>
              <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
              </OrderedAtPharmacy>
              <Status>Åben</Status>
              <DeliveryInstructionText>Til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige bestillinger,</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>se separat besked</DeliveryInstructionText>
              <Delivery>
                <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
                <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
                <PostCode>8660</PostCode>
                <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
              </Delivery>
              <Effectuation>
                <Identifier>21298478</Identifier>
                <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                <CreatedWithoutPerson>
                  <By>
                    <Organisation>
                      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                      <Type>Apotek</Type>
                      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
                    </Organisation>
                  </By>
                  <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                </CreatedWithoutPerson>
                <DoseDispensed>
                  <DoseQuantity>28</DoseQuantity>
                  <DosageQuantityUnitText>tabletter</DosageQuantityUnitText>
                </DoseDispensed>
                <LabelText>Corodil tbl. 10mg</LabelText>
              </Effectuation>
            </Order>
            <Version>34567</Version>
          </Prescription>
          <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
        </DrugMedication>
 
        <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
        <PlannedAdministration>
          <UnitTexts source="Doseringsforslag">
            <Singular>tablet</Singular>
            <Plural>tabletter</Plural>
          </UnitTexts>
          <PlannedAdministrationFixed>
            <PlannedAdministrationStructure>
              <IterationInterval>1</IterationInterval>
              <Day>
                <Number>1</Number>
                <Dose>
                  <Time>morning</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
                <Dose>
                  <Time>evening</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
              </Day>
            </PlannedAdministrationStructure>
          </PlannedAdministrationFixed>
        </PlannedAdministration>
        <TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>28</TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>
        <DoseDispensingEndDate>2016-08-25</DoseDispensingEndDate>
      </DoseDispensedMedication>
 
 
 
      <DoseDispensedMedication>
        <Identifier>134721234567</Identifier>
        <DrugMedication>
          <Identifier>14364128</Identifier>
          <Version>1431404071666007001</Version>
          <Created>
            <By>
              <AuthorisedHealthcareProfessional>
                <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Lars Larsen</Name>
              </AuthorisedHealthcareProfessional>
              <Organisation>
                <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                <Type>Yder</Type>
                <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
              </Organisation>
            </By>
            <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
          </Created>
          <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2015-10-18</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndDate>2017-03-30</TreatmentEndDate>
          </BeginEndDate>
          <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
          </Indication>
          <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">OR</Code>
          </RouteOfAdministration>
          <Drug>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28103789105</Identifier>
            <Name>Lansoprazol "KRKA"</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TAB</Code>
              <Text>tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>15</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
              <UnitText>mg</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">15 mg</Text>
            </Strength>
          </Drug>
          <Dosage>
            <UnitTexts>
              <Singular>tablet</Singular>
              <Plural>tabletter</Plural>
            </UnitTexts>
            <StructuresFixed>
              <Structure>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                <Day>
                  <Number>1</Number>
                  <Dose>
                    <Time>evening</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                </Day>
                <DosageTranslation>
                  <ShortText>1 tablet aften</ShortText>
                  <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                    Doseringsforløb:
                    1 tablet aften</LongText>
                  <AverageDailyDosage>1</AverageDailyDosage>
                </DosageTranslation>
              </Structure>
            </StructuresFixed>
            <Type>fast</Type>
          </Dosage>
          <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
          <Prescription>
            <Identifier>2113298478</Identifier>
            <AttachedToDrugMedicationIdentifier>14364128</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
            <CreatedFromDrugMedicationVersion>1431404071666007001</CreatedFromDrugMedicationVersion>
            <AuthorisationDateTime>2016-03-04T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
            <Created>
              <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                  <Name>Lars Larsen</Name>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                  <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                  <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                  <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                  <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                  <Type>Yder</Type>
                  <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                </Organisation>
              </By>
              <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
            </Created>
            <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
            <ValidFromDate>2016-06-06</ValidFromDate>
            <ValidToDate>2017-06-06</ValidToDate>
            <DoseDispensedRestriction>
            </DoseDispensedRestriction>
            <Indication>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
            </Indication>
            <Drug>
              <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28103789105</Identifier>
              <Name>Lansoprazol "KRKA"</Name>
              <Form>
                <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TAB</Code>
                <Text>tabletter</Text>
              </Form>
              <Strength>
                <Value>15</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
                <UnitText>mg</UnitText>
                <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">15 mg</Text>
              </Strength>
            </Drug>
            <DosageText>2 tabletter dagligt</DosageText>
            <Dosage>
              <UnitTexts>
                <Singular>tablet</Singular>
                <Plural>tabletter</Plural>
              </UnitTexts>
              <StructuresFixed>
                <Structure>
                  <IterationInterval>1</IterationInterval>
                  <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                  <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                  <SupplementaryText>Synkes hele</SupplementaryText>
                  <Day>
                    <Number>1</Number>
                    <Dose>
                      <Time>evening</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                  </Day>
                  <DosageTranslation>
                    <ShortText>1 tablet aften</ShortText>
                    <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                      Doseringsforløb:
                      1 tablet aften</LongText>
                    <AverageDailyDosage>1</AverageDailyDosage>
                  </DosageTranslation>
                </Structure>
              </StructuresFixed>
              <Type>fast</Type>
            </Dosage>
            <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
            <Status>åben</Status>
            <Order>
              <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
              <Created>
                <By>
                  <AuthorisedHealthcareProfessional>
                    <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                    <Name>Lars Larsen</Name>
                  </AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <Organisation>
                    <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                    <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                    <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                  </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
              </Created>
              <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
              </OrderedAtPharmacy>
              <Status>Åben</Status>
              <DeliveryInstructionText>Til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige bestillinger,</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>se separat besked</DeliveryInstructionText>
              <Delivery>
                <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
                <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
                <PostCode>8660</PostCode>
                <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
              </Delivery>
              <Effectuation>
                <Identifier>21298478</Identifier>
                <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                <CreatedWithoutPerson>
                  <By>
                    <Organisation>
                      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                      <Type>Apotek</Type>
                      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
                    </Organisation>
                  </By>
                  <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                </CreatedWithoutPerson>
                <DoseDispensed>
                  <DoseQuantity>14</DoseQuantity>
                  <DosageQuantityUnitText>tabletter</DosageQuantityUnitText>
                </DoseDispensed>
                <LabelText>Lansoprazol kp. 15mg</LabelText>
              </Effectuation>
            </Order>
            <Version>34567</Version>
          </Prescription>
          <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
        </DrugMedication>
 
        <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
        <PlannedAdministration>
          <UnitTexts source="Doseringsforslag">
            <Singular>tablet</Singular>
            <Plural>tabletter</Plural>
          </UnitTexts>
          <PlannedAdministrationFixed>
            <PlannedAdministrationStructure>
              <IterationInterval>1</IterationInterval>
              <Day>
                <Number>1</Number>
                <Dose>
                  <Time>evening</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
              </Day>
            </PlannedAdministrationStructure>
          </PlannedAdministrationFixed>
        </PlannedAdministration>
        <TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>14</TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>
        <DoseDispensingEndDate>2016-08-25</DoseDispensingEndDate>
      </DoseDispensedMedication>
 
 
 
      <DoseDispensedMedication>
        <Identifier>123321234567</Identifier>
        <DrugMedication>
          <Identifier>14364228</Identifier>
          <Version>1431404071666017001</Version>
          <Created>
            <By>
              <AuthorisedHealthcareProfessional>
                <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Lars Larsen</Name>
              </AuthorisedHealthcareProfessional>
              <Organisation>
                <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                <Type>Yder</Type>
                <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
              </Organisation>
            </By>
            <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
          </Created>
          <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2015-10-18</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndDate>2017-03-30</TreatmentEndDate>
          </BeginEndDate>
          <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
          </Indication>
          <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">OR</Code>
          </RouteOfAdministration>
          <Drug>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28104426208</Identifier>
            <Name>Simvastatin "Actavis"</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TABFILM</Code>
              <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>10</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
              <UnitText>mg</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">10 mg</Text>
            </Strength>
          </Drug>
          <Dosage>
            <UnitTexts>
              <Singular>tablet</Singular>
              <Plural>tabletter</Plural>
            </UnitTexts>
            <StructuresFixed>
              <Structure>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                <SupplementaryText>Tages 30 min. før sengetid</SupplementaryText>
                <Day>
                  <Number>1</Number>
                  <Dose>
                    <Time>night</Time>
                    <Quantity>1</Quantity>
                  </Dose>
                </Day>
                <DosageTranslation>
                  <ShortText>1 tablet ved sengetid</ShortText>
                  <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                    Doseringsforløb:
                    1 tablet ved sengetid</LongText>
                  <AverageDailyDosage>1</AverageDailyDosage>
                </DosageTranslation>
              </Structure>
            </StructuresFixed>
            <Type>fast</Type>
          </Dosage>
          <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
          <Prescription>
            <Identifier>2121298478</Identifier>
            <AttachedToDrugMedicationIdentifier>14364228</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
            <CreatedFromDrugMedicationVersion>1431404071666017001</CreatedFromDrugMedicationVersion>
            <AuthorisationDateTime>2016-03-04T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
            <Created>
              <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                  <Name>Lars Larsen</Name>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                  <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                  <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                  <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                  <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                  <Type>Yder</Type>
                  <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                </Organisation>
              </By>
              <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
            </Created>
            <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
            <ValidFromDate>2016-06-06</ValidFromDate>
            <ValidToDate>2017-06-06</ValidToDate>
            <DoseDispensedRestriction>
            </DoseDispensedRestriction>
            <Indication>
              <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">121</Code>
            </Indication>
            <Drug>
              <Identifier source="Medicinpriser" date="2015-10-01">28104426208</Identifier>
              <Name>Simvastatin "Actavis"</Name>
              <Form>
                <Code source="Medicinpriser" date="2015-10-01">TABFILM</Code>
                <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
              </Form>
              <Strength>
                <Value>10</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser" date="2015-10-01">MG</UnitCode>
                <UnitText>mg</UnitText>
                <Text source="Medicinpriser" date="2015-10-01">10 mg</Text>
              </Strength>
            </Drug>
            <DosageText>2 tabletter dagligt</DosageText>
            <Dosage>
              <UnitTexts>
                <Singular>tablet</Singular>
                <Plural>tabletter</Plural>
              </UnitTexts>
              <StructuresFixed>
                <Structure>
                  <IterationInterval>1</IterationInterval>
                  <StartDate>2015-10-18</StartDate>
                  <EndDate>2017-03-30</EndDate>
                  <SupplementaryText>Tages 30 min. før sengetid</SupplementaryText>
                  <Day>
                    <Number>1</Number>
                    <Dose>
                      <Time>night</Time>
                      <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                  </Day>
                  <DosageTranslation>
                    <ShortText>1 tablet ved sengetid</ShortText>
                    <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. oktober 2015 og gentages hver dag:
                      Doseringsforløb:
                      1 tablet ved sengetid</LongText>
                    <AverageDailyDosage>1</AverageDailyDosage>
                  </DosageTranslation>
                </Structure>
              </StructuresFixed>
              <Type>fast</Type>
            </Dosage>
            <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
            <Status>åben</Status>
            <Order>
              <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
              <Created>
                <By>
                  <AuthorisedHealthcareProfessional>
                    <AuthorisationIdentifier>J0184</AuthorisationIdentifier>
                    <Name>Lars Larsen</Name>
                  </AuthorisedHealthcareProfessional>
                  <Organisation>
                    <Name>Lægerne Strandvejen 83</Name>
                    <AddressLine>Strandvejen 83</AddressLine>
                    <AddressLine>3390 Hundested</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>47982525</TelephoneNumber>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier source="Yder">18244</Identifier>
                  </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2015-10-10T12:31:06Z</DateTime>
              </Created>
              <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
              </OrderedAtPharmacy>
              <Status>Åben</Status>
              <DeliveryInstructionText>Til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige bestillinger,</DeliveryInstructionText>
              <DeliveryInstructionText>se separat besked</DeliveryInstructionText>
              <Delivery>
                <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
                <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
                <PostCode>8660</PostCode>
                <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
              </Delivery>
              <Effectuation>
                <Identifier>21298478</Identifier>
                <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                <CreatedWithoutPerson>
                  <By>
                    <Organisation>
                      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
                      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
                      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
                      <Type>Apotek</Type>
                      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
                    </Organisation>
                  </By>
                  <DateTime>2016-06-04T15:59:12.0Z</DateTime>
                </CreatedWithoutPerson>
                <DoseDispensed>
                  <DoseQuantity>14</DoseQuantity>
                  <DosageQuantityUnitText>tabletter</DosageQuantityUnitText>
                </DoseDispensed>
                <LabelText>Simvastatin tbl.10mg</LabelText>
              </Effectuation>
            </Order>
            <Version>34567</Version>
          </Prescription>
          <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
        </DrugMedication>
 
        <AdministrationInstruction>Tages 30 min. før sengetid</AdministrationInstruction>
        <PlannedAdministration>
          <UnitTexts source="Doseringsforslag">
            <Singular>tablet</Singular>
            <Plural>tabletter</Plural>
          </UnitTexts>
          <PlannedAdministrationFixed>
            <PlannedAdministrationStructure>
              <IterationInterval>1</IterationInterval>
              <Day>
                <Number>1</Number>
                <Dose>
                  <Time>night</Time>
                  <Quantity>1</Quantity>
                </Dose>
              </Day>
            </PlannedAdministrationStructure>
          </PlannedAdministrationFixed>
        </PlannedAdministration>
        <TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>14</TotalNumberOfDoseDispensedQuantity>
        <DoseDispensingEndDate>2016-08-25</DoseDispensingEndDate>
      </DoseDispensedMedication>
 
 
      <!-- Servicen kan valgfrit returnere/undlade DetailedSpecification med parameteren IncludeDetailedSpecification=true/false. -->
      <!-- DrugMedicationIdentifiers refererer til DoseDispensedMedication elementerne ovenfor. -->
      <DetailedSpecification>
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-06</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-06</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-06</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-06</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-07</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-07</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-07</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-07</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-08</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-08</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-08</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-08</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-09</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-09</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-09</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-09</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-10</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-10</Date>
          <Time>noon</Time>
 
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-10</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-10</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-11</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-11</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-11</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-11</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-12</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-12</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-12</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-12</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-13</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-13</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-13</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-13</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-14</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-14</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-14</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-14</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-15</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-15</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-15</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-15</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-16</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-16</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-16</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-16</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-16</Date>
          <Time>night</Time>
          <AdministrationInstruction>Tages 30 min. før sengetid</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364228</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-17</Date>
          <Time>morning</Time>
 
          <!-- Grupper medicin efter hvilke der har samme instruktion -->
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-17</Date>
          <Time>noon</Time>
 
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-17</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-17</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-17</Date>
          <Time>night</Time>
 
          <AdministrationInstruction>Tages 30 min. før sengetid</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364228</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-18</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-18</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-18</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-18</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-18</Date>
          <Time>night</Time>
          <AdministrationInstruction>Tages 30 min. før sengetid</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364228</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
 
        <!-- New day -->
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-19</Date>
          <Time>morning</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-19</Date>
          <Time>noon</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-19</Date>
          <Time>evening</Time>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364128</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-19</Date>
          <Time>evening</Time>
          <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1280998</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>1380002</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
        <DispensableUnit>
          <Date>2016-06-19</Date>
          <Time>night</Time>
          <AdministrationInstruction>Tages 30 min. før sengetid</AdministrationInstruction>
          <MedicationRef>
            <MedicationIdentifier>14364228</MedicationIdentifier>
            <Quantity>1</Quantity>
          </MedicationRef>
        </DispensableUnit>
      </DetailedSpecification>
    </Period>
  </DoseDispensingCard>
</GetDoseDispensingCardResponse>

Advarsler

Hvilke advarsler der kan returneres i svaret afhænger af om der er tale om et beregnet dosisdispenseringskort eller et eksplicit.

De advarsler der kan returneres i forbindelse med et beregnet dosisdispenseringskort kan ses under Semantik for beregnet dosidsipenseringskort

For det eksplicitte dosisdispenseringskort vil der kunne returneres nedenstående advarsler:

Advarsler på overordnet niveau

Kode Tekst Severity
4301FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagtelow
5003Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenseringskortethigh
4201Pakkeapotekets sortiment er ukendtmedium

Advarsler under den enkelte DoseDispensedMedication

Kode Tekst Severity
5002Der mangler planlagt administration af lægemidlethigh
2322Der er ingen gyldig receptmedium
2511Lægemidlet er pauseret i denne periodemedium
2341Lægemiddelordinationen er seponerethigh
2211Privatmarkeret lægemiddelordination. Dosisdispenseringskortet vises uden detaljer om dette præparat!low
4131Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddelhigh
4141Lægemidlet må ikke substituereshigh
4211Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortimenthigh
5001Lægemiddelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortethigh
fmk/extensions/hent_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2018-10-02 13:37 by bbk