User Tools

Site Tools


fmk:extensions:hent_dosisdispensering_i_bero

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:hent_dosisdispensering_i_bero [2018-11-12 10:25]
extsas [Opslag på Dosisdispensering sat i bero]
fmk:extensions:hent_dosisdispensering_i_bero [2019-05-08 10:33] (current)
jbu [Opslag på Dosisdispensering sat i bero]
Line 3: Line 3:
 For at kunne hente om en individual patient har sin dosisdispensering sat i bero, udvides GetPatientRegistrationRequest I E2 til at kunne bruge den pre-definerede type ''​SetDoseDispensingOnHold''​. For at kunne hente om en individual patient har sin dosisdispensering sat i bero, udvides GetPatientRegistrationRequest I E2 til at kunne bruge den pre-definerede type ''​SetDoseDispensingOnHold''​.
  
 +Det er muligt at undlade at angive type. Såfremt type ikke angives fåes alle typer af patient registreringer.
 ===== Request ===== ===== Request =====
 Kaldet til at hente en dosisdispensering sat i bero registerering sker gennem POR snitfladens GetPatientRegistration service, ved at angive CPR-nr på patienten, samt at angive man gerne vil have type ''​SetDoseDispensingOnHold''​. Kaldet til at hente en dosisdispensering sat i bero registerering sker gennem POR snitfladens GetPatientRegistration service, ved at angive CPR-nr på patienten, samt at angive man gerne vil have type ''​SetDoseDispensingOnHold''​.
fmk/extensions/hent_dosisdispensering_i_bero.txt · Last modified: 2019-05-08 10:33 by jbu