User Tools

Site Tools


fmk:extensions:handtering_af_patienter_med_flere_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:handtering_af_patienter_med_flere_dosisdispenseringskort [2019-02-20 15:23]
sas [Resultat]
fmk:extensions:handtering_af_patienter_med_flere_dosisdispenseringskort [2019-05-02 14:52] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 11: Line 11:
 ==== Udleveringsapoteket ==== ==== Udleveringsapoteket ====
  
-Apoteket får en anmodning eksempelvis fra patienten eller hjemmesygeplejen om at patientens dosisdispenserede medicin skal deles op i flere dosisruller.+Apoteket får en anmodning eksempelvis fra patienten eller hjemmesygeplejen om at patientens dosisdispenserede medicin skal deles op i flere dosisruller. Alternativt kan opdelingen være af tekniske årsager, såsom at der er for meget medicin eller for mange administrationstidspunkter til at det kan pakkes i en rulle.
  
 Apoteket opretter nu et ekstra dosisdispenseringskort ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringskort]],​ med en beskrivelse,​ der tydeliggør formålet med det ekstra dosisdispenseringskort. Apoteket opretter nu et ekstra dosisdispenseringskort ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringskort]],​ med en beskrivelse,​ der tydeliggør formålet med det ekstra dosisdispenseringskort.
fmk/extensions/handtering_af_patienter_med_flere_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2019-05-02 14:52 by bbk