User Tools

Site Tools


fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt [2019-05-02 14:38]
bbk [Lægen]
fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt [2019-05-02 14:49] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 47: Line 47:
   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]]   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]]
   * Kontakte pakkeapoteket for at få igangsat pakning af den nye dosisrulle.  ​   * Kontakte pakkeapoteket for at få igangsat pakning af den nye dosisrulle.  ​
-  * Når udleveringsapoteket modtager den nye dosisrulle fra pakkeapoteket skal de ud over [[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|ekspedere den nye dosisdispenseringsperiode]],​ også [[kasser pakket dosisdispenseringsperiode|markere den oprindelige periode som '​kasseret'​]],​ så det fremgår for eks. lægen og hjemmesygeplejen at der er udleveret en rulle, men det ikke er al medicinen der skal indtages.+  * Når udleveringsapoteket modtager den nye dosisrulle fra pakkeapoteket skal de ud over [[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|ekspedere den nye dosisdispenseringsperiode]],​ også [[kasser pakket dosisdispenseringsperiode|markere den oprindelige periode som '​kasseret'​]],​ så det fremgår for eks. lægen og hjemmesygeplejen at der er udleveret en rulle, men det ikke længere ​er medicinen ​herfra, ​der skal indtages.
    
  
  
  
fmk/extensions/handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt.txt · Last modified: 2019-05-02 14:49 by bbk