User Tools

Site Tools


fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt [2019-04-12 11:47]
bbk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt [2019-04-12 11:48] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 22: Line 22:
  ​Hvis ​ dosisrullen endnu ikke er sendt til patienten, har apoteket mulighed for at:   ​Hvis ​ dosisrullen endnu ikke er sendt til patienten, har apoteket mulighed for at: 
   * Kassere den fysiske dosisrulle hvis den allerede er pakket   * Kassere den fysiske dosisrulle hvis den allerede er pakket
-  * [[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode|Afbryde ekspeditionen af dosisdispenseringsperioden]] ​ (hvis den allerede er ekspederet [[tilbagefor_effektuering_af_dosisdispenseringsperiode|tilbageføres ekspeditionen først]], og derefter ​ [[fmk:​extensions:​annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|annullers ​pakningen]])+  * [[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode|Afbryde ekspeditionen af dosisdispenseringsperioden]] ​ (hvis den allerede er ekspederet [[tilbagefor_effektuering_af_dosisdispenseringsperiode|tilbageføres ekspeditionen først]], og derefter ​ [[fmk:​extensions:​annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|annulleres ​pakningen]])
   * Opdatere planlagte administrationer i henhold til ordinationsændringerne   * Opdatere planlagte administrationer i henhold til ordinationsændringerne
   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]]   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]]
fmk/extensions/handter_nod_aendringer_efter_ekspedition_er_pabegyndt.txt · Last modified: 2019-04-12 11:48 by bbk