User Tools

Site Tools


fmk:extensions:handter_naeste_ordinaere_dosisdispenseringsperiode

Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode

Denne usecase beskriver udleveringsapotekets håndtering af næste ordinære periode af en patients dosiskort.

Udgangssituation

Patienten får dosisdispenseret medicin og patientens dosisdispenseringskort er et 'eksplicit' FMK dosisdispenseringskort, dvs. det enten er opstået i FMK regi eller også har det gennemgået transitionen til et FMK dosisdispenseringskort, se Workflow ifm med transition.

Deadline for næste periode er overskredet på patientens dosisdispenseringskort og status er “Planlagt”. Dette fortæller omverdenen at indholdet i dosisrullen for den pågældende periode endnu ikke er endeligt fastlagt.

Apoteket har løbende sørget for at holde indholdet på dosisdispenseringskortet ajour ved at agere på eksempelvis nyoprettede recepter samt adviser om annullerede recepter og opdateringer til lægemiddelordinationer (doseringsændringer m.v.).

Udleveringsapoteket og pakkeapoteket skal kende pakkegruppen og have aftaler på plads om, hvornår hver pakkegruppe processeres.

Udleveringsapoteket

Når deadline for en periode på et dosisdispenseringskort er passeret, skal udleveringsapoteket gøre klar til pakning. Det gøres ved at kalde Påbegynd DD ekspedition for at sætte periodens status og låse, hvad der skal pakkes. Da servicen kan kaldes med VOCES/FOCES certifikat, kan apoteket evt. sætte en process op, der automatisk gør dette umiddelbart efter deadline for perioden er indtruffet.

Apoteket kan vælge om periodens status skal sættes til “Apoteksbehandling påbegyndt” eller “Klar til pakning”.

Hvis de vælger at sætte den til “Apoteksbehandling påbegyndt” låses perioden til den aktuelle version af lægens ordinationer på dette tidspunkt. De har derefter mulighed for at opdatere planlagt dispensering i henhold til lægens ordinationer inden de melder perioden “Klar til pakning”.

Hvis de ønsker at springe dette trin over kan de 'ønske' at sætte status til “Klar til pakning”. Dette vil ofte kunne lade sig gøre, hvis der ikke er sket ændringer i patientens medicinering siden sidste periode, eller hvis udleveringsapoteket løbende har håndteret ændringerne, enten via Advis eller ved at kalde Påbegynd DD ekspedition med 'preflight'.

Det kan dog ikke lade sig gøre, hvis der er dosisdispenserede ordinationer, der er i en tilstand, der ikke muliggør pakning. Eksempelvis hvis der er sket ændringer i ordinationer så sent, at apoteket ikke har haft mulighed for at indarbejde dem i de planlagte dispenseringer.

I givet fald vil status i stedet blive “Apoteksbehandling påbegyndt”.

Hvis det er tilfældet skal udleveringsapoteket sørge for at dosisdispenseringskortet opdateres i henhold til ordinationsændringerne. Dette kan ske med udgangspunkt i at dosisdispenseringskort hentes med Hent dosisdispenseringskort eller Hent eksplicit dosisdispenseringskort, hvor der vil optræde en advarsel (<Warning>) for de problematiske ordinationer.

Disse advarsler skal apoteket så håndtere, og foretage de nødvendige ændringer i eksempelvis planlagt dosering.

Når planlagt dispensering er opdateret i henhold til lægemiddelordinationerne, kaldes Påbegynd DD ekspedition igen for at sætte perioden i “Klar til pakning”.

Resultat

Dosisdispenseringsperiodens status skifter til “Klar til pakning”.

Det betyder samtidigt at indholdet af dosisrullen 'fastlåses'. D.v.s. ændringer, der sker herefter, bliver ikke en del af pakningen i denne periode.

Hvis der ikke allerede eksisterer en næste periode, oprettes der automatisk en ny standard-periode med start-, slut- og deadline-datoer forskudt en længden af en normal dosisdispenseringsperiode (angivet på dosisdispensenseringskortet ellers 14 dage) i forhold til den påbegyndte periode.

Betydning for pakkeapotek

“Klar til pakning” informerer pakkeapoteket om at dosiskortet nu er korrekt og de kan starte pakningen jævnfør Pakkeapoteket pakker dosisruller. Pakkeapoteket kan få denne oplysning ad flere forskellige kanaler.

Resultat for lægen

Hvis lægen ser status “Ekspedition påbegyndt” eller “Klart til pakning” informerer det hende om, at nu er pakkeprocessen startet og ændringer hun laver IKKE kommer med i denne periode. Hun kan desuden se hvornår deadline for ændring til den næste periode er. Skulle det være nødvendigt at ændre medicineringen for patienten og ændringen skal gennemføres inden næste periode, skal dette håndteres som beskrevet i Håndter nød ændringer efter ekspedition er påbegyndt.

Resultat for borgeren eller hjemmeplejen

Hvis borgeren eller hjemmeplejen ser status “Klar til pakning” informerer det om at pakkeprocessen er startet, og dermed viser dosisdispenseringskortet hvad der vil blive pakket (dog med forbehold for evt. substitution på pakkeapoteket). Hvis der identificeres problemer med det der pakkes skal lægen kontaktes.

fmk/extensions/handter_naeste_ordinaere_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-05-07 14:41 by bbk