User Tools

Site Tools


fmk:extensions:fortryd_kasser_dosisrulle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:fortryd_kasser_dosisrulle [2019-04-12 12:48]
bbk [Forespørgsel]
fmk:extensions:fortryd_kasser_dosisrulle [2019-04-12 12:48] (current)
bbk [Fortryd kassering af pakket dosisdispenseringsperiode]
Line 1: Line 1:
 ====== Fortryd kassering af pakket dosisdispenseringsperiode ====== ====== Fortryd kassering af pakket dosisdispenseringsperiode ======
  
-Denne service kan anvendes af udleverings eller pakkeapoteketet ​til at fortryde handlingen, hvis de fejlagtigt har kasseret en dosisrulle.+Denne service kan anvendes af udleveringsapoteketet ​til at fortryde handlingen, hvis de fejlagtigt har kasseret en dosisrulle.
  
 Servicen må kun kaldes når status er "​Kasseres"​. Servicen må kun kaldes når status er "​Kasseres"​.
fmk/extensions/fortryd_kasser_dosisrulle.txt · Last modified: 2019-04-12 12:48 by bbk