User Tools

Site Tools


fmk:extensions:fortryd_kasser_dosisrulle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:extensions:fortryd_kasser_dosisrulle [2019-03-12 15:43] (current)
bbk created
Line 1: Line 1:
 +====== Fortryd kassering af pakket dosisdispenseringsperiode ======
  
 +Denne service kan anvendes af udleverings eller pakkeapoteketet til at fortryde handlingen, hvis de fejlagtigt har kasseret en dosisrulle.
 +
 +Servicen må kun kaldes når status er "​Kasseres"​.
 +
 +==== Forespørgsel ====
 +
 +I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.
 +
 +I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:​1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
 +
 +Desuden medsendes identifier for perioden.
 +
 +Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.
 +
 +Periodens status sættes til "​Ekspederet"​. ​
 +
 +<file xml UndoDiscardDoseDispensingPeriodRequest.xml>​
 +<​UndoDiscardDoseDispensingPeriodRequest>​
 +    <​PersonIdentifier source="​CPR">​1111111118</​PersonIdentifier>​
 +    <​ModifiedBy>​
 +        <​Other>​
 +            <​Name>​
 +                <​GivenName>​Anne</​GivenName>​
 +                <​Surname>​Andersen</​Surname>​
 +            </​Name>​
 +            <​PersonIdentifier source="​CPR">​1212121234</​PersonIdentifier>​
 +        </​Other>​
 +        <​Role>​Apoteksansat</​Role>​
 +        <​Organisation>​
 +            <​Name>​Skanderborg Apotek</​Name>​
 +            <​AddressLine>​Adelgade 27</​AddressLine>​
 +            <​AddressLine>​8660 Skanderborg</​AddressLine>​
 +            <​Type>​Apotek</​Type>​
 +     <​Identifier source="​EAN-Lokationsnummer">​5790000170609</​Identifier>​
 +        </​Organisation>​
 +    </​ModifiedBy>​
 +    <​UndoDiscardDoseDispensingPeriod>​
 +        <​DoseDispensingPeriodIdentifier>​193211234322464</​DoseDispensingPeriodIdentifier>​
 +    </​UndoDiscardDoseDispensingPeriod>​
 +    <​UndoDiscardDoseDispensingPeriod>​
 +        <​DoseDispensingPeriodIdentifier>​143211234356788</​DoseDispensingPeriodIdentifier>​
 +    </​UndoDiscardDoseDispensingPeriod>​
 +</​UndoDiscardDoseDispensingPeriodRequest>​
 +</​file>​
 +==== Svar ====
 +
 +Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.
 +
 +<file xml UndoDiscardDoseDispensingPeriodResponse.xml>​
 +<​UndoDiscardDoseDispensingPeriodResponse>​
 +    <​PersonIdentifier source="​CPR">​1111111118</​PersonIdentifier>​
 +    <​DoseDispensingPeriodIdentifier>​193211234322464</​DoseDispensingPeriodIdentifier>​
 +    <​DoseDispensingPeriodIdentifier>​143211234356788</​DoseDispensingPeriodIdentifier>​
 +</​UndoDiscardDoseDispensingPeriodResponse>​
 +</​file>​
fmk/extensions/fortryd_kasser_dosisrulle.txt · Last modified: 2019-03-12 15:43 by bbk