User Tools

Site Tools


fmk:extensions:ekspeder_pakkede_dosisruller

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:ekspeder_pakkede_dosisruller [2019-03-08 11:47]
bbk [Udgangssituation]
fmk:extensions:ekspeder_pakkede_dosisruller [2019-03-08 12:00] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 11: Line 11:
 ==== Udleveringsapoteket ====  ==== Udleveringsapoteket ==== 
  
 +Apotekssystemet kan forberede ekspeditionen af dosisdispenseringsrullerne for en hel pakkegrupe når alle ruller der indgår i pakkegruppen er sat til '​Pakning afsluttet'​ af pakkeapoteket.
 +Udleveringsapoteket kan konstatere hvornår det er sket på flere måder:
 +  * Hvis de lytter på advis for de patienter, de håndterer dosisdispenseringskort for, modtager de et advis når pakkeapoteket har markeret perioden afsluttet.
 +  * De kan kalde servicen [[Hent pakkegruppe]] med ''​IncludeStatus'' ​
  
-Apotekssystemet ​kan hente et overblik over hvad der er pakket ​for en given pakkegruppe.+Når alt i pakkegruppen er pakning afsluttet, ​kan apotekssystemet kalde [[Hent paknings overblik]], der giver en sumarisk ​overblik over alt hvad der er pakket ​i pakkegruppen.
  
- +Efterfølgende skal en medarbejder på udleveringsapoteket ​i forbindelse med at vedkommende ​håndterer dosisrullen fysisk (forsendelse m.v.) og takserer indholdet, også oprette ekspedetioner på hele dosisrullen ved at kalde [[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|Ekspeder dosisdispenseringsperiode]].
-I forbindelse med at en medarbejder på udleveringsapoteket håndterer dosisrullen fysisk (forsendelse m.v.) og takserer indholdet, ​skal vedkommende ​også oprette ekspedetioner på hele dosisrullen ved at kalde [[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|Ekspeder dosisdispenseringsperiode]].+
  
 ==== Resultat ==== ==== Resultat ====
fmk/extensions/ekspeder_pakkede_dosisruller.txt · Last modified: 2019-03-08 12:00 by bbk