User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e5

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:e5 [2019-08-15 12:00]
bbk [EO]
fmk:extensions:e5 [2019-08-15 14:24] (current)
bbk [POR]
Line 32: Line 32:
 === Nye POR-services === === Nye POR-services ===
  
-I POR extension E5 indfører vi også en ny service [[fmk:​extensions:​hent_patientrelationer_for_organisation|Hent patientrelationer]] som kan benyttes af organisationer til at fremsøge hvilke patientrelationer de har registret på deres organisations-id. Servicen er tiltænkt til udtrækning ​af id'er til evt sammenligning med id'er gemt organisationernes egne systemer.+I POR extension E5 indføres ​også en ny service [[fmk:​extensions:​hent_patientrelationer_for_organisation|Hent patientrelationer]] som kan benyttes af organisationer til at fremsøge hvilke patientrelationer de har registret på deres organisations-id. Servicen er tænkt som en understøttelse ​af at klientsystemerne kan verificere, at der er overensstemmelse mellem de patienttilknytninger der er registreret i FMK og de der er registreret ​organisationens eget system.
  
 ==== EO ==== ==== EO ====
fmk/extensions/e5.txt · Last modified: 2019-08-15 14:24 by bbk