User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e5

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:e5 [2019-06-13 15:39]
sas [FMK]
fmk:extensions:e5 [2019-06-13 16:01] (current)
sas [FMK]
Line 18: Line 18:
 Servicen [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] supporteres også i E5 således at lægerne får et bedre indblik i apotekernes håndtering af patienternes dosisdispenserede medicin. Servicen [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] supporteres også i E5 således at lægerne får et bedre indblik i apotekernes håndtering af patienternes dosisdispenserede medicin.
  
-Servicen [[fmk:​1.4.4:​hent medicinkortversion]] udvides i E5 med et nyt element ''​DoseDispensingChange''​ som er en markering af hvornår der sidst er sket en handling med patientens dosisdispenserede medicin, dette kan være en ekspedition,​ ændringer på dosiskortet eller andre handling som omhandler patientens dosisdispensering.+Servicen [[fmk:​1.4.4:​hent medicinkortversion]] udvides i E5 med et nyt element ''​DoseDispensingChange''​ som er en markering af hvornår der sidst er sket en handling med patientens dosisdispenserede medicin, dette kan være en ekspedition,​ ændringer på dosiskortet eller andre handling som omhandler patientens dosisdispensering. **Bemærk:​** elementet vil optræde fra som en del af svaret fra servicen fra 1.4.4E2, men er først fast indført i skemaet i E5
  
 ==== POR ==== ==== POR ====
fmk/extensions/e5.txt · Last modified: 2019-06-13 16:01 by sas