User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:e4 [2019-05-20 10:05]
bbk
fmk:extensions:e4 [2019-06-21 12:55] (current)
sas [Udvidelse af hent medicinkort med informationer omkring dosisdispensering]
Line 13: Line 13:
 ==== Udvidelse af hent medicinkort med informationer omkring dosisdispensering ==== ==== Udvidelse af hent medicinkort med informationer omkring dosisdispensering ====
 For at sikre at information om dosisdispensering bedre kan udnyttes i andre klientsystemer,​ tilføjes overodnet information om den aktuelle dosisdispensering i servicen [[fmk:​1.4.4:​hent_medicinkort|Hent medicinkort]]. I tidligere versioner returnerede servicen LatestDosageDispensingEffectuation og HasOpenDosageDispensingPrescriptions. Disse samles nu i et DoseDispensingSummary element sammen med en række yderligere informationer:​ For at sikre at information om dosisdispensering bedre kan udnyttes i andre klientsystemer,​ tilføjes overodnet information om den aktuelle dosisdispensering i servicen [[fmk:​1.4.4:​hent_medicinkort|Hent medicinkort]]. I tidligere versioner returnerede servicen LatestDosageDispensingEffectuation og HasOpenDosageDispensingPrescriptions. Disse samles nu i et DoseDispensingSummary element sammen med en række yderligere informationer:​
-  * StartDate og EndDate for den kommende dosisdispenseringsperiode (første periode hvor Startdato ikke er overskredet) +  * StartDate og EndDate for den kommende dosisdispenseringsperiode (første periode hvor Startdato ikke er overskredet) (**Bemærk**:​ hvis der ikke findes en kommende periode, vil nuværende periode blive brugt hvis denne findes
-  * Deadlinefor den kommende ​dosisdispenseringsperiode (Bemærk: denne kan eventuelt være overskredet)+  * Deadline for den fundne ​dosisdispenseringsperiode (Bemærk: denne kan eventuelt være overskredet)
   * Information om det udleveringsapotek,​ der har ansvaret for patientens dosisdispensering.   * Information om det udleveringsapotek,​ der har ansvaret for patientens dosisdispensering.
   * Information omkring hvis patientens dosisdispensering er pauseret   * Information omkring hvis patientens dosisdispensering er pauseret
fmk/extensions/e4.txt · Last modified: 2019-06-21 12:55 by sas