User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:e3 [2019-04-12 12:54]
bbk [Services til at vedligeholde dosisdispenseringsperiode]
fmk:extensions:e3 [2019-04-12 13:04] (current)
bbk [Services til at administrere pakkegrupper]
Line 81: Line 81:
 [[fmk:​extensions:​Slet pakkegruppe]] [[fmk:​extensions:​Slet pakkegruppe]]
  
-Der udstilles en service, til at fremsøge alle pakkegrupper ​vedrørende ​et udleveringsapotek.+Der udstilles en service, til at fremsøge alle pakkegrupper ​der knytter sig til et bestemt ​udleveringsapotek ​og/eller pakkeapotek
  
 [[fmk:​extensions:​List pakkegrupper]] [[fmk:​extensions:​List pakkegrupper]]
  
-Der udstilles desuden en service til at hente detaljer om en given pakkegruppe og de perioder, der skal pakkes for omkring et givet tidspunkt ​(default '​nu'​). Dette kan udleveringsapoteket bruge til automatisk at kalde [[Påbegynd DD ekspedition]] for alle perioder til en given pakkegruppe,​ og pakkeapoteket kan bruge det til at hente en oversigt over hvad der skal pakkes til en given pakkegruppe.+Der udstilles desuden en service til at hente detaljer om en given pakkegruppe og de perioder, der skal pakkes for omkring et givet tidspunkt. Dette kan udleveringsapoteket bruge til automatisk at kalde [[Påbegynd DD ekspedition]] for alle perioder til en given pakkegruppe,​ og pakkeapoteket kan bruge det til at hente en oversigt over hvad der skal pakkes til en given pakkegruppe.
  
 [[Hent pakkegruppe]] [[Hent pakkegruppe]]
fmk/extensions/e3.txt · Last modified: 2019-04-12 13:04 by bbk