User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fmk:extensions:e3 [2019-03-12 15:36]
bbk [Services til at vedligeholde dosisdispenseringsperiode]
fmk:extensions:e3 [2019-05-07 16:06] (current)
bbk [Use cases / workflows]
Line 51: Line 51:
  
 [[Hent dosisdispenseringsperioder]] [[Hent dosisdispenseringsperioder]]
 +
 +[[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynd ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] ​
 +
 +[[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] ​
  
 [[fmk:​extensions:​start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|Sæt Status - Pakning Påbegyndt]] [[fmk:​extensions:​start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|Sæt Status - Pakning Påbegyndt]]
Line 57: Line 61:
  
 [[fmk:​extensions:​annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|Annuller Pakning]] [[fmk:​extensions:​annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode|Annuller Pakning]]
 +
 +[[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|Ekspeder dosisdispenseringsperiode]]
 +
 +[[fmk:​extensions:​Tilbagefør effektuering af dosisdispenseringsperiode| Tilbagefør ekspedition af dosisdispenseringsperiode]]
  
 [[fmk:​extensions:​Kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode|Kasser Dosisrulle]] [[fmk:​extensions:​Kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode|Kasser Dosisrulle]]
Line 73: Line 81:
 [[fmk:​extensions:​Slet pakkegruppe]] [[fmk:​extensions:​Slet pakkegruppe]]
  
-Der udstilles en service, til at fremsøge alle pakkegrupper ​vedrørende ​et udleveringsapotek.+Der udstilles en service, til at fremsøge alle pakkegrupper ​der knytter sig til et bestemt ​udleveringsapotek ​og/eller pakkeapotek
  
 [[fmk:​extensions:​List pakkegrupper]] [[fmk:​extensions:​List pakkegrupper]]
  
-Der udstilles desuden en service til at hente detaljer om en given pakkegruppe og de perioder, der skal pakkes for omkring et givet tidspunkt ​(default '​nu'​). Dette kan udleveringsapoteket bruge til automatisk at kalde [[Påbegynd DD ekspedition]] for alle perioder til en given pakkegruppe,​ og pakkeapoteket kan bruge det til at hente en oversigt over hvad der skal pakkes til en given pakkegruppe.+Der udstilles desuden en service til at hente detaljer om en given pakkegruppe og de perioder, der skal pakkes for omkring et givet tidspunkt. Dette kan udleveringsapoteket bruge til automatisk at kalde [[Påbegynd DD ekspedition]] for alle perioder til en given pakkegruppe,​ og pakkeapoteket kan bruge det til at hente en oversigt over hvad der skal pakkes til en given pakkegruppe.
  
 [[Hent pakkegruppe]] [[Hent pakkegruppe]]
Line 99: Line 107:
  
 [[fmk:​extensions:​Upload sortiment]] [[fmk:​extensions:​Upload sortiment]]
- 
-==== Ændrede services vedrørende ekspedition ​ ==== 
- 
-For bedre at understøtte de nye strukturer vedrørende DD i forbindelse med selve ekspeditionen udstilles følgende nye services: 
-  * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynd ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] ​ 
-  * [[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] ​ 
-  * [[fmk:​extensions:​Opret DD effektuering|Ekspeder dosisdispenseringsperiode]] 
-  * [[fmk:​extensions:​Tilbagefør effektuering af dosisdispenseringsperiode| Tilbagefør ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] 
  
 ==== Service vedrørende substitution på pakkeapotek ​ ==== ==== Service vedrørende substitution på pakkeapotek ​ ====
Line 181: Line 181:
  
 [[Pakkeapotek kan ikke pakke det planlagte]] [[Pakkeapotek kan ikke pakke det planlagte]]
- 
-[[Håndtering af nødruller]] 
  
fmk/extensions/e3.1552401388.txt.gz · Last modified: 2019-03-12 15:36 by bbk