User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:e2 [2019-03-08 14:46]
chj [WSDL og skemaer]
fmk:extensions:e2 [2019-06-07 13:35] (current)
147.29.56.7 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 48: Line 48:
 ==== Modifikator for privatmarkering tilføjet i FMK 1.4.4.E2 og 1.4.6.E2 ==== ==== Modifikator for privatmarkering tilføjet i FMK 1.4.4.E2 og 1.4.6.E2 ====
  
-I FMK var det tidligere ikke muligt at se modifikatoren i forbindelse med en eventuel privatmarkering af en lægemiddelordination. Når dette sker af en kliniker sættes det nu som en normal modifikator,​ og når det sker af en ikke-kliniker,​ dvs. en borger, en borgers værge eller en forælder, sættes det som et ekstra [[fmk:1.4.2:​modifikator]] element '​ModifiedNonclinical'​ på [[fmk:​1.4.4:​laegemiddelordination|lægemiddelordinationen i 1.4.4.E2]] og [[fmk:​1.4.6:​laegemiddelordination#​Ikke kliniske ændringer|lægemiddelordinationen i 1.4.6.E2]]. '​ModifiedNonclinical'​ fjernes igen, når der foretages ændringer af en kliniker.+I FMK var det tidligere ikke muligt at se modifikatoren i forbindelse med en eventuel privatmarkering af en lægemiddelordination. Når dette sker af en kliniker sættes det nu som en normal modifikator,​ og når det sker af en ikke-kliniker,​ dvs. en borger, en borgers værge eller en forælder, sættes det som et ekstra [[fmk:1.4.4:​modifikator]] element '​ModifiedNonclinical'​ på [[fmk:​1.4.4:​laegemiddelordination|lægemiddelordinationen i 1.4.4.E2]] og [[fmk:​1.4.6:​laegemiddelordination#​Ikke kliniske ændringer|lægemiddelordinationen i 1.4.6.E2]]. '​ModifiedNonclinical'​ fjernes igen, når der foretages ændringer af en kliniker.
  
  
Line 172: Line 172:
 ==== Recept gyldighedsperiode ==== ==== Recept gyldighedsperiode ====
  
-I 1.4.4.E2 er [[fmk:1.4.2:Receptordination]] udvidet med gyldighedsperiode.+I 1.4.4.E2 er [[fmk:1.4.4:receptordination]] udvidet med gyldighedsperiode.
  
 Det vil sige ValidFromDate og ValidToDate er tilføjet til Receptordination i følgende services: Det vil sige ValidFromDate og ValidToDate er tilføjet til Receptordination i følgende services:
Line 320: Line 320:
  
 I 1.4.6 er der ikke mulighed for at angive reportedBy på CreateAndEffectuate servicen. I 1.4.6 er der ikke mulighed for at angive reportedBy på CreateAndEffectuate servicen.
-Det er der tilføjet mulighed for i 1.4.6.E2 jævnfør de generelle principper for [[fmk:1.4.2:​modifikator|modifikatorer]].+Det er der tilføjet mulighed for i 1.4.6.E2 jævnfør de generelle principper for [[fmk:1.4.4:​modifikator|modifikatorer]].
  
 ===== WSDL og skemaer ===== ===== WSDL og skemaer =====
fmk/extensions/e2.txt · Last modified: 2019-06-07 13:35 by 147.29.56.7