User Tools

Site Tools


fmk:extensions:dosispakning_af_ordination_med_ikke_dd_recept

Patient ønsker dosispakning af medicin der ikke er ordineret dosisdispenseret

Denne usecase beskriver hvordan det håndteres hvis en borger eller hjemmesygeplejen ønsker dosispakning af medicin, der er lægeordineret men ikke på en dosisdispenseret recept.

Udgangssituation

Patienten får dosisdispenseret medicin og patientens dosisdispenseringskort er et 'eksplicit' FMK dosisdispenseringskort, dvs. det enten er opstået i FMK regi eller også har det gennemgået transitionen til et FMK dosisdispenseringskort, se Workflow ifm med transition.

Patienten eller hjemmesygeplejen henvender sig til udleveringsapoteket med ønsket om at få et eller flere lægeordinationer, hvor der eksisterer en ikke dosisdispenseret recept, pakket med i dosisrullerne.

Udleveringsapoteket

Apoteket sikrer at recepten er gyldig for mindst en fremtidig dosisdispenseringsperiode, da det ellers ikke vil give mening at planlægge fremtidig pakning af den pågældende medicin.

Apoteket 'konverterer' derefter lægens recept til en dosisdispenseret recept. Det gør de ved hjælp af servicen Erstat recept. På den måde kan de erstatte lægens PackageRestriction med en DosedispensedRestriction

I den forbindelse er det vigtigt at apoteket / apotekssystemet:

  • Sætter en ValidTo dato for den nye recept, beregnet ud fra lægens dosering og den ordinerede mængde på originale recept
  • Tilknytter en supplementaryInformation på recepten, der tydeliggør overfor lægen og andre, at det er dette der er sket. Forslag “Pakningsrecept konverteret til DosisDispensering” (Hvis der var en supplementaryInformation på den originale recept, der er relevant, forudsættes det at apoteket i forvejen har taget hensyn til denne)
  • I createdBy indberettes udstederen af den erstatede recept.
  • Øvrige felter som indikation og dosering overføres uændrede

Dernæst skal apoteket oprette planlagt dispensering for lægemiddelordinationerne for at specificere hvordan medicinen skal pakkes i dosisrullerne.

Det er apotekets ansvar at sikre at der ikke udleveres mere medicin dosisdispenseret, end den mængde der er ordineret på recepten. Det gør de ved at sætte start- og slutdato på den planlagte administration så den samlede mængde i perioden ikke overstiger receptens mængde.

Resultat

Medicinen fremgår nu af patientens dosisdispenseringskort på linie med den øvrige dosisdispenserede medicin.

Medicinen håndteres herfra på samme vis som den øvrige medicin på patientens dosisdispenseringskort i usecasen Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode

fmk/extensions/dosispakning_af_ordination_med_ikke_dd_recept.txt · Last modified: 2018-05-08 10:13 by bbk