User Tools

Site Tools


fmk:extensions:dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:extensions:dosisdispenseringskort [2018-06-23 13:08]
bbk created
fmk:extensions:dosisdispenseringskort [2019-03-25 11:52] (current)
bbk
Line 8: Line 8:
   * ID   * ID
   * Beskrivelse   * Beskrivelse
-  * Reference til udleveringsapotek og pakkeapotek +  * Reference til udleveringsapotek og pakkeapotek ​(enten direkte eller via pakkegruppe) 
-  * Pakkegruppe +  * Leveringsoplysninger ​(Fritekst) 
-  * Leveringsoplysninger +  * Normal varighed af dosisdispenseringsperioder ​(anvendes ved automatisk dannelse af næste periode)
-  * Normal varighed af dosisdispenseringsperioder+
   * Fritekst label, der skal påtrykkes hver enkelt pose ifm dosispakningen   * Fritekst label, der skal påtrykkes hver enkelt pose ifm dosispakningen
  
fmk/extensions/dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2019-03-25 11:52 by bbk