User Tools

Site Tools


fmk:extensions:dd_saettes_i_bero

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:dd_saettes_i_bero [2017-11-29 13:35]
usk [Pakkeapoteket]
fmk:extensions:dd_saettes_i_bero [2017-11-29 13:38] (current)
usk [Resultat]
Line 25: Line 25:
 ==== Resultat ===== ==== Resultat =====
  
-Så længe dosisdispenseringskortet er sat i bero vil udleveringsapotekets kald af [[Påbegynd DD ekspedition]] ​fejle, perioder sættes til status "Sat i bero" og pakkeapoteket ​pakker ​ikke dosisrullerne. ​+Så længe dosisdispenseringskortet er sat i bero vil udleveringsapotekets kald af [[Påbegynd DD ekspedition]] ​gøreat perioder sættes til status "Ekspederes ikke" og pakkeapoteket ​derfor ​ikke pakker ​dosisrullerne. ​
  
-Hvis nogen henter dosisdispenseringskortet mens DD er sat i bero fremgår det af dosisdispenseringskortet.+Hvis nogen henter dosisdispenseringskortet mens DD er sat i bero fremgår det af dosisdispenseringskortet, men fremtidige perioder (hvor deadline ikke er passeret) vil alligevel stå med status "​Planlagt"​. De perioder hvor deadline er passeret og dosisdispenseringen var sat i bero da udleveringsapoteket kaldte [[Påbegynd DD ekspedition]] vil stå med status "​Ekspederes ikke".
  
 Får at komme ud af denne situation skal nogen kalde servicen [[fmk:​extensions:​genoptag_dosisdispensering|Genoptag dosisdispensering]] i snitfladen **PatientRegistration**. Dette er beskrevet i use casen [[DD genoptages]]. Får at komme ud af denne situation skal nogen kalde servicen [[fmk:​extensions:​genoptag_dosisdispensering|Genoptag dosisdispensering]] i snitfladen **PatientRegistration**. Dette er beskrevet i use casen [[DD genoptages]].
fmk/extensions/dd_saettes_i_bero.txt · Last modified: 2017-11-29 13:38 by usk