User Tools

Site Tools


fmk:extensions:dd_recept_udlober_pa_lmo_der_fortsaetter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:dd_recept_udlober_pa_lmo_der_fortsaetter [2019-05-02 16:52]
bbk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:dd_recept_udlober_pa_lmo_der_fortsaetter [2019-05-02 16:54] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 25: Line 25:
 ==== Udleveringsapoteket ==== ==== Udleveringsapoteket ====
  
-Hvis lægen ​opdaterer ​lægemiddelordinationen og evt. annullerer ​/ opretter recepten, vil apoteket modtage advis vedrørende dette og agerer på det jævnfør [[Læge seponerer DD ordination på eksisterende DD patient]]+Hvis lægen ​har fornyet recepten uden at opdatere lægemiddelordinationen,​ kan apoteket uden videre fortsætte dosisdispensering. 
 + 
 +Hvis lægen seponerer ​lægemiddelordinationen og evt. annullerer, vil apoteket modtage advis vedrørende dette og agerer på det jævnfør [[Læge seponerer DD ordination på eksisterende DD patient]]
  
 Hvis lægen derimod ikke har reageret på receptanmodningen,​ vil apoteket få en fejl når det [[påbegynd dd ekspedition|påbegynder ekspededitionen af en periode]] efter at en af recepterne som dosispakningen baseres på er udløbet. Hvis lægen derimod ikke har reageret på receptanmodningen,​ vil apoteket få en fejl når det [[påbegynd dd ekspedition|påbegynder ekspededitionen af en periode]] efter at en af recepterne som dosispakningen baseres på er udløbet.
fmk/extensions/dd_recept_udlober_pa_lmo_der_fortsaetter.txt · Last modified: 2019-05-02 16:54 by bbk