User Tools

Site Tools


fmk:extensions:annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode

Annuller pakning af dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes primært af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en dosisdispenseret periode afbrydes.

Dette kan eksempelvis være nødvendigt, hvis et givet lægemiddel ikke kan pakkes, og de derfor er nødt til at substituere til noget andet, inden de genoptager pakningen.

Servicen må kun kaldes når status er “Pakning påbegyndt” eller “Pakning afsluttet”.

Servicen kan kaldes af udleveringsapoteket, dog kun hvis status er 'Pakning afsluttet'. Det kan eksempelvis være hvis perioden skal ompakkes efter akutte ændringer som beskrevet i: Håndter akutte ændringer efter ekspedition er påbegyndt

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, Modifikator. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Desuden medsendes identifier for perioden.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Periodens status sættes til “Klar til pakning”.

AbortPackingRequest.xml
<AbortPackingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <AbortPacking>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  </AbortPacking>
  <AbortPacking>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  </AbortPacking>
</AbortPackingRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

AbortPackingResponse.xml
<AbortPackingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
</AbortPackingResponse>
fmk/extensions/annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-09 20:42 by 40.77.167.164