User Tools

Site Tools


fmk:extensions:afvisningsarsag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:afvisningsarsag [2019-07-01 10:53]
jbu
fmk:extensions:afvisningsarsag [2019-07-01 10:53] (current)
jbu
Line 9: Line 9:
   * Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen   * Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
   * Receptanmodning fortrudt   * Receptanmodning fortrudt
- <​del> ​Out of office</​del>​ Bør ikke anvendes. Vil blive fjernet fra fremtidige snitflader+  * <del> Out of office</​del> ​//Bør ikke anvendes. Vil blive fjernet fra fremtidige snitflader//
  
 Eksempel: Eksempel:
fmk/extensions/afvisningsarsag.txt · Last modified: 2019-07-01 10:53 by jbu