User Tools

Site Tools


fmk:extensions:afslut_pakning_af_dosisdispenseringsperiode

Afslut pakning af dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en dosisdispenseret periode er afsluttet.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, Modifikator. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Desuden medsendes identifieren for perioden. Det er også muligt at angive en ProductionIdentifier, som er en entydig identifikation af den fysiske rulle - typisk en stregkode.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Periodens status sættes til “Pakning afsluttet”.

Servicen kan kun kaldes hvis status allerede er “Pakning påbegyndt”, dvs. hvis Start pakning af dosisdispenseringsperiode er kaldt.

SetPackingFinishedRequest.xml
<SetPackingFinishedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <SetPackingFinished>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  </SetPackingFinished>
  <SetPackingFinished>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
    <DoseDispensingProductionIdentifier>(01)8471471748(17)234297498724</DoseDispensingProductionIdentifier>
  </SetPackingFinished>
</SetPackingFinishedRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

SetPackingFinishedResponse.xml
<SetPackingFinishedResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
</SetPackingFinishedResponse>
fmk/extensions/afslut_pakning_af_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-09 20:42 by 40.77.167.164