User Tools

Site Tools


fmk:effectuationordering-inline_2015_01_01_e2:feltbeskrivelser

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EmptyStructure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
   Type:
   EmptyDosageStructureType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   PlannedAdministrationStructure
   Beskrivelse:
   En Periode i den planlagte administration
   Type:
   PlannedAdministrationStructureType
   Antal
   Præcis én

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag
  Sekvens af:
 • Navn:
  Number
  Beskrivelse:
  Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
  Type:
  DosageDayNumberType
  Antal
  Præcis én
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Dose
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
   Type:
   PlannedDoseType
   Antal
   1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionRequestIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationOnPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept

Type: ModificatorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
  Sekvens af:
 • Navn:
  ReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

  Sekvens af:
 • Navn:
  NextFromDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Sekvens af:
 • Navn:
  DispensableUnit
  Beskrivelse:
  Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Type:
  DoseDispensingDispensableUnitType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Status på en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderStatusType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReceiverOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).
  Sekvens af:
 • Navn:
  MedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en planlagt dispensering
  Type:
  PlannedDispensingIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Quantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivede bestillings typer
  Sekvens af:
 • Navn:
  IncludeUnhandledOrders
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes
  Type:
  IncludeUnhandledOrdersType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeHandledOrders
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt bearbejde bestillinger skal inkluderes
  Type:
  IncludeHandledOrdersType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeCancelledOrders
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
  Type:
  IncludeCancelledOrdersType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchOrdersRequestType

Beskrivelse: Request-dokument et dokumenter til at søge efter bestillinger lavet af en given organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  OrderingOrganisation
  Beskrivelse:
  Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen
  Type:
  OrderingOrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeOrders
  Beskrivelse:
  Inkluder angivede bestillings typer
  Type:
  IncludeOrdersType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CreatedSince
  Beskrivelse:
  Bestillingsdato og tid
  Type:
  OrderedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annulering af bestillinger på recepter
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   PersonIdentifier
   Beskrivelse:
   Element for er CPR-nummer
   Type:
   PersonIdentifierType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrganisationIdentifier
   Beskrivelse:
   Nummer eller kode der identificerer en organisation
   Type:
   OrganisationIdentifierType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardInformationChange
  Beskrivelse:
  Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Type:
  MedicineCardInformationChangeType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  LatestEffectuationDateTime
  Beskrivelse:
  Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen
  Type:
  LatestEffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  TerminatedDateTime
  Beskrivelse:
  Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet
  Type:
  TerminatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReceiverEAN
  Beskrivelse:
  Modtagerens EAN nummer
  Type:
  ReceiverEANType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Receptens status
  Type:
  PrescriptionMedicationStatusType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Deprecated
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  DeprecatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationOnPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidationReasonText
  Beskrivelse:
  "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
  Type:
  InvalidationReasonTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  IsPrivatePrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivatePrescriptionMedicationType
  Antal
  0 eller 1

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Svar på receptanmodning
  Type:
  CreatedPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer: ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    0, 1 eller flere
  • ELLER
  • Navn:
   Day
   Beskrivelse:
   Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
   Type:
   DosageDayType
   Antal
   1 eller flere

Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen
  Sekvens af:
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • ELLER
  • Navn:
   Patient
   Beskrivelse:
   Markerer patient
   Type:
   PatientFlagType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    AuthorisedBy
    Beskrivelse:
    Type:
    AuthorisedModificatorType
    Antal
    0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AuthorisedHealthcareProfessional
    Beskrivelse:
    Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    AuthorisedHealthcareProfessionalType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Sekvens af:
 • Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person med kendt CPR
  Type:
  SimpleCPRPersonType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Address
   Beskrivelse:
   Postadresse for en organisation eller person
   Type:
   AddressType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   AddressProtected
   Beskrivelse:
   Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
   Type:
   AddressProtectedType
   Antal
   Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger

Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   PersonIdentifier
   Beskrivelse:
   Element for er CPR-nummer
   Type:
   PersonIdentifierType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrganisationIdentifier
   Beskrivelse:
   Nummer eller kode der identificerer en organisation
   Type:
   OrganisationIdentifierType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: GetOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en list af bestillinger for en patient
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Identifier
   Beskrivelse:
   Unik identifikation af en bestilt udlevering
   Type:
   OrderedEffectuationIdentifierType
   Antal
   1 eller flere
  • ELLER
  • Navn:
   CreatedSince
   Beskrivelse:
   Bestillingsdato og tid
   Type:
   OrderedDateTimeType
   Antal
   Præcis én

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang
  Sekvens af:
 • Navn:
  NotReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  NotReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En structur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.
  Et af følgende elementer:
 • Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • ELLER
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestStatusType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CancelledBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CancellationReason
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestCancellationReasonType
  Antal
  0 eller 1

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   FromDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedFromDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   FromDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedFromDateTimeType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   ToDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedToDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   ToDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedToDateTimeType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  Præcis én

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Sekvens af:
 • Navn:
  Date
  Beskrivelse:
  Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.
  Type:
  DoseDispensingPeriodDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SequenceNumber
  Beskrivelse:
  Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
  Type:
  DispensableUnitSequenceNumberType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  AdministrationInstruction
  Beskrivelse:
  Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)
  Type:
  AdministrationInstructionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  IsAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Angiver at dosen er efter behov
  Type:
  IsAccordingToNeedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  MedicationRef
  Beskrivelse:
  Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).
  Type:
  DoseDispensedMedicationRefType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse
  Type:
  PrescriptionRequestToCreateType
  Antal
  1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  WithdrawnBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)
  Sekvens af:
 • Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HasNegativeConsent
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
  Type:
  HasNegativeConsentType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForRequestType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  CreateEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  CreatePrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  Type:
  CreatePrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  AttachPrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en dosisdispenseringskort
  Type:
  DoseDispensingCardIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Description
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en pakkegruppe
  Type:
  DoseDispensingCardDescriptionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IsInvalid
  Beskrivelse:
  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
  Type:
  MedicineCardIsInvalidType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackingGroupIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en pakkegruppe
  Type:
  PackingGroupIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackingGroupName
  Beskrivelse:
  Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i
  Type:
  PackingGroupType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackedAtOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  NormalPeriodDuration
  Beskrivelse:
  Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodDurationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DoseDispensableUnitLabel
  Beskrivelse:
  Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)
  Type:
  DoseDispensableUnitLabelType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrereing for en patient
  Sekvens af:
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INRStartDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INREndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MinimalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MaximalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Comment
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRCommentType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModifiedNonclinical
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedNonclinicalType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  PausedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Withdrawn
  Beskrivelse:
  Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
  Type:
  WithdrawnType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HasNegativeConsent
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
  Type:
  HasNegativeConsentType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  DrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En receptordination (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidPrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig receptordination
  Type:
  InvalidPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  PlannedDosageDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  Sekvens af:
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReceiverOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
  Sekvens af:
 • Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SequenceNumber
  Beskrivelse:
  Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
  Type:
  DispensableUnitSequenceNumberType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Quantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

Type: GetPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsToDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:
  Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
  Type:
  PageNumberType
  Antal
  0 eller 1

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
  Sekvens af:

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    DoseQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    DosageQuantityUnitText
    Beskrivelse:
    Enhed for dosismængde
    Type:
    DosageQuantityUnitTextType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    PackageQuantity
    Beskrivelse:
    Angiver antallet af pakninger
    Type:
    PackageQuantityType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    PackageNumber
    Beskrivelse:
    Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
    Type:
    PackageNumberType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    PackageSize
    Beskrivelse:
    Pakningsstørrelse på struktureret form
    Type:
    PackageSizeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    0 eller 1
  • ELLER
  • Navn:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
   Beskrivelse:
   Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
   Type:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
   Antal
   Præcis én

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Referencer til receptanmodninger der skal annulleres
  Type:
  PrescriptionRequestToCancelType
  Antal
  1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effetuering
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation

Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   PersonIdentifier
   Beskrivelse:
   Element for er CPR-nummer
   Type:
   PersonIdentifierType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrganisationIdentifier
   Beskrivelse:
   Nummer eller kode der identificerer en organisation
   Type:
   OrganisationIdentifierType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  UnhandledOrders
  Beskrivelse:
  Patient bestillinger
  Type:
  PatientOrdersType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HandledOrders
  Beskrivelse:
  Patient bestillinger
  Type:
  PatientOrdersType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CancelledOrders
  Beskrivelse:
  Patient bestillinger
  Type:
  PatientOrdersType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek
  Sekvens af:
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.
  Type:
  OrderWithDoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Grupperer effektueringer på en receptordination
  Type:
  EffectuationsOnPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.
  Type:
  OrderWithDoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel
  Sekvens af:
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    DoseQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    DosageQuantityUnitText
    Beskrivelse:
    Enhed for dosismængde
    Type:
    DosageQuantityUnitTextType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    PackageQuantity
    Beskrivelse:
    Angiver antallet af pakninger
    Type:
    PackageQuantityType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    PackageNumber
    Beskrivelse:
    Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
    Type:
    PackageNumberType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    PackageSize
    Beskrivelse:
    Pakningsstørrelse på struktureret form
    Type:
    PackageSizeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    0 eller 1
  • ELLER
  • Navn:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
   Beskrivelse:
   Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
   Type:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
   Antal
   Præcis én

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Type:
  ModificatorWithoutPersonType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Svar viderestilling af en receptanmodning
  Type:
  ForwardedPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenserings-perioder

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Sekvens af:
 • Navn:
  WarningCode
  Beskrivelse:
  Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningCodeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  WarningText
  Beskrivelse:
  Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningTextType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Severity
  Beskrivelse:
  Indikation af hvor alvolig en advarsel er
  Type:
  WarningSeverityType
  Antal
  Præcis én

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   UnitText
   Beskrivelse:
   Enhed for dosismængde
   Type:
   DosageQuantityUnitTextType
   Min. antal:
   0
   Max antal:
   1
  • ELLER
  • Navn:
   UnitTexts
   Beskrivelse:
   Enhed for dosismængde, ental og flertal
   Type:
   DosageQuantityUnitTextsType
   Min. antal:
   0
   Max antal:
   1
 • Navn:
  PlannedAdministrationFixed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1
 • Navn:
  PlannedAdministrationAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  CreateEffectuationType
  Antal
  1 eller flere

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Status for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingStatusType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodStartDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodEndDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Deadline
  Beskrivelse:
  Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
  Type:
  DoseDispensingDeadlineType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EffectuationDate
  Beskrivelse:
  Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
  Type:
  DoseDispensedEffectuationDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ExpectedDelivery
  Beskrivelse:
  Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket
  Type:
  ExpectedDeliveryDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ProductionIdentifier
  Beskrivelse:
  Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.
  Type:
  DoseDispensingProductionIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrivateDoseDispensedMedication
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.
  Type:
  PrivateDoseDispensedMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  DoseDispensedMedication
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseret lægemiddel.
  Type:
  DoseDispensedMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  DetailedSpecification
  Beskrivelse:
  Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Type:
  DoseDispensingDetailedSpecificationType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EmptyStructure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
   Type:
   EmptyDosageStructureType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   Structure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
   Type:
   DosageStructureForResponseType
   Antal
   1 eller flere
 • Navn:
  DosageTranslationCombined
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   PersonIdentifier
   Beskrivelse:
   Element for er CPR-nummer
   Type:
   PersonIdentifierType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrganisationIdentifier
   Beskrivelse:
   Nummer eller kode der identificerer en organisation
   Type:
   OrganisationIdentifierType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept
  Type:
  CreateOrderPrescriptionMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder
  Type:
  ForwardPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Unwithdraw
  Beskrivelse:
  Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
  Type:
  UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HasNegativeConsent
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
  Type:
  HasNegativeConsentType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForRequestType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af mellem patient og organisation
  Type:
  PatientRegistrationTypeType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   INR
   Beskrivelse:
   Det ydre element for en INR registrering
   Type:
   INRType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   SetDoseDispensingOnHold
   Beskrivelse:
   Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
   Type:
   SetDoseDispensingOnHoldType
   Antal
   Præcis én

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Structure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
   Type:
   DosageStructureForRequestType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   EmptyStructure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
   Type:
   EmptyDosageStructureType
   Antal
   Præcis én

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
  Sekvens af:
 • Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
  Type:
  PackageSizeValueType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  UnitCode
  Beskrivelse:
  Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  PackageSizeUnitCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
  Type:
  PackageSizeUnitTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort
  Sekvens af:
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  PeriodStartDateTime
  Beskrivelse:
  Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PeriodEndDateTime
  Beskrivelse:
  Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  DrugMedicationPausedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Hospitalized
  Beskrivelse:
  Information om hospitalet
  Type:
  HospitalizedType
  Antal
  0 eller 1

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Removed
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  Præcis én

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering
  Type:
  ModifiedNonclinicalDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type: SearchOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel som søger efter bestillinger lavet af en bestemt organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patient identifikation med bestillinger sorteret per status
  Type:
  PatientWithOrdersType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Name
   Beskrivelse:
   Struktureret navn på en person
   Type:
   PersonNameType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NameProtected
   Beskrivelse:
   Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
   Type:
   PersonNameProtectedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Reviewed
  Beskrivelse:
  Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Type:
  ReviewedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  NotReviewed
  Beskrivelse:
  Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Type:
  NotReviewedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  IsInvalid
  Beskrivelse:
  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
  Type:
  MedicineCardIsInvalidType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PatientOrganisationRelation
  Beskrivelse:
  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  DrugMedicationWithNegativeConsent
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
  Type:
  DrugMedicationWithNegativeConsentType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  DrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidDrugMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig lægemiddelordination
  Type:
  InvalidDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En receptordination (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidPrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig receptordination
  Type:
  InvalidPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  LatestDosageDispensingEffectuation
  Beskrivelse:
  Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Type:
  LatestDosageDispensingEffectuationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HasOpenDosageDispensingPrescriptions
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.
  Type:
  HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedPrescriptionMedicationsExist
  Beskrivelse:
  Indikerer at der findes recept fornyelser
  Type:
  OrderedPrescriptionMedicationsExistType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution
  Sekvens af:
 • Navn:
  SubstitutionChosenByPatient
  Beskrivelse:
  Markering for at substitution er valgt af patienten
  Type:
  SubstitutionChosenByPatientType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:
  Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
  Type:
  PageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MoreAvailable
  Beskrivelse:
  En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Type:
  MoreAvailableType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetOrdersResponseType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en list af bestillinger for en patient
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

  Sekvens af:
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   FromDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedFromDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   FromDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedFromDateTimeType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   ToDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedToDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   ToDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedToDateTimeType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PausedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
  Sekvens af:
 • Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en planlagt dispensering
  Type:
  PlannedDispensingIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DrugMedication
   Beskrivelse:
   En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
   Type:
   DrugMedicationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   Prescription
   Beskrivelse:
   En receptordination (en ordination på en recept)
   Type:
   PrescriptionMedicationType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  ShortName
  Beskrivelse:
  "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"
  Type:
  DrugShortNameType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Description
  Beskrivelse:
  "Beskrivelse af et lægemiddels udseende"
  Type:
  DrugDescriptionTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  Substitution
  Beskrivelse:
  Detaljer vedrørende apotekets substitution
  Type:
  DrugSubstitutionType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  AdministrationInstruction
  Beskrivelse:
  Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)
  Type:
  AdministrationInstructionType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PlannedAdministration
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse
  Type:
  PlannedAdministrationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  TotalNumberOfDoseDispensedQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DoseDispensingEndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførsel af specifikke handlinger
  Sekvens af:
 • Navn:
  Consent
  Beskrivelse:
  Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
  Type:
  ConsentType
  Antal
  1 eller flere

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type: ConsentValueType

  Sekvens af:
 • Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ConsentType
  Beskrivelse:
  Type:
  ConsentTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Content
  Beskrivelse:
  Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
  Type:
  ContentType
  Antal
  Præcis én

Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.
  Sekvens af:
 • Navn:
  WithdrawnAfterDateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   FromDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedFromDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   FromDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedFromDateTimeType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   ToDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedToDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   ToDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedToDateTimeType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  Præcis én

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer: ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    0, 1 eller flere
  • ELLER
  • Navn:
   Day
   Beskrivelse:
   Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
   Type:
   DosageDayType
   Antal
   1 eller flere

Type: PatientWithoutCPRType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
  Sekvens af:
 • Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person uden kendt CPR
  Type:
  SimplePersonWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Address
  Beskrivelse:
  Postadresse for en organisation eller person
  Type:
  AddressType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  PeriodStartDateTime
  Beskrivelse:
  Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PeriodEndDateTime
  Beskrivelse:
  Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  DrugMedicationPausedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Hospitalized
  Beskrivelse:
  Information om hospitalet
  Type:
  HospitalizedType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Sekvens af:
 • Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
  Type:
  RouteOfAdministrationCodeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
  Type:
  RouteOfAdministrationTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Structure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
   Type:
   DosageStructureForRequestType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   EmptyStructure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
   Type:
   EmptyDosageStructureType
   Antal
   Præcis én

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   FromDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedFromDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   FromDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedFromDateTimeType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   ToDate
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato
   Type:
   PausedToDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   ToDateTime
   Beskrivelse:
   Pauseringsdato og tid
   Type:
   PausedToDateTimeType
   Antal
   Præcis én

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
  Sekvens af:
 • Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Quantity
   Beskrivelse:
   Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
   Type:
   DoseQuantityType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    MinimalQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    MaximalQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
 • Navn:
  IsAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Angiver at dosen er efter behov
  Type:
  IsAccordingToNeedType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Sekvens af:
 • Navn:
  InformationChangeType
  Beskrivelse:
  Type:
  InformationChangeTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ChangeDateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageStartedPreviously
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
   Type:
   DosageStartedPreviouslyType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"
  Sekvens af:
 • Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  Præcis én

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Name
   Beskrivelse:
   Struktureret navn på en person
   Type:
   PersonNameType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NameProtected
   Beskrivelse:
   Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
   Type:
   PersonNameProtectedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer: ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    0, 1 eller flere
  • ELLER
  • Navn:
   Day
   Beskrivelse:
   Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
   Type:
   DosageDayType
   Antal
   1 eller flere
 • Navn:
  DosageTranslation
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Sekvens af:
 • Navn:
  ATC
  Beskrivelse:
  Information om ATC gruppe
  Type:
  ATCType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Identifier
    Beskrivelse:
    Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385
    Type:
    DrugIdentifierType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    Name
    Beskrivelse:
    Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)
    Type:
    DrugNameType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DetailedDrugText
   Beskrivelse:
   Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel
   Type:
   DetailedDrugTextType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Form
  Beskrivelse:
  Lægemiddelform, kode og tekst
  Type:
  DrugFormType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Strength
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  DrugStrengthType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Substances
  Beskrivelse:
  Indeholder et antal substanser
  Type:
  SubstancesType
  Antal
  0 eller 1

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  DrugFormCodeValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   DrugFormCodeSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person
  Sekvens af:
 • Navn:
  GivenName
  Beskrivelse:
  En persons fornavn(e)
  Type:
  PersonGivenNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MiddleName
  Beskrivelse:
  En persons mellemnavn
  Type:
  PersonMiddleNameType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Surname
  Beskrivelse:
  En persons efternavn(e)
  Type:
  PersonSurnameType
  Antal
  Præcis én

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Date
  Beskrivelse:
  En planlagt opfølgningsdato for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDateType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En structur der indeholder status for replikeringen af recepter
  Sekvens af:
 • Navn:
  LatestReplicationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
  Type:
  LatestReplicationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere
 • Navn:
  PrescriptionServerError
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
  Type:
  PrescriptionServerErrorType
  Antal
  0 eller 1

Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  BirthDate
  Beskrivelse:
  Fødselsdato
  Type:
  BirthDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Gender
  Beskrivelse:
  Køn
  Type:
  GenderType
  Antal
  Præcis én

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  ATCCodeValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   ATCCodeSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:
  SpecialityCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • ELLER
  • Navn:
   Patient
   Beskrivelse:
   Markerer patient
   Type:
   PatientFlagType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    AuthorisedBy
    Beskrivelse:
    Type:
    AuthorisedModificatorType
    Antal
    0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AuthorisedHealthcareProfessional
    Beskrivelse:
    Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    AuthorisedHealthcareProfessionalType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: ModificatorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  PackageNumberValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   PackageNumberSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5
 • Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:
  TelephoneNumberType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Notifiable
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet
  Sekvens af:
 • Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values
  Sekvens af:
 • Navn:
  Key
  Beskrivelse:
  Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
  Type:
  KeyType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Value i et key value par
  Type:
  ValueType
  Antal
  Præcis én

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Type:
  ModificatorWithoutPersonType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionCreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Sekvens af:
 • Navn:
  Number
  Beskrivelse:
  Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
  Type:
  DosageDayNumberType
  Antal
  Præcis én
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Dose
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
   Type:
   DoseType
   Antal
   1 eller flere

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Sekvens af:
 • Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Type:
  ModificatorWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration
  Sekvens af:
 • Navn:
  KeyValuePair
  Beskrivelse:
  Mængde af keys og values
  Type:
  KeyValueSetType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.
  Sekvens af:
 • Navn:
  Timing
  Beskrivelse:
  En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Type:
  TimingType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
  Et af følgende elementer:
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Value
   Beskrivelse:
   Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
   Type:
   DrugStrengthValueType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   UnitCode
   Beskrivelse:
   Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
   Type:
   DrugStrengthUnitCodeType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   UnitText
   Beskrivelse:
   Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)
   Type:
   DrugStrengthUnitTextType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   Text
   Beskrivelse:
   Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
   Type:
   DrugStrengthTextType
   Antal
   0 eller 1
 • ELLER
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
  Type:
  DrugStrengthTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
  Et af følgende elementer:
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Value
   Beskrivelse:
   Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
   Type:
   PackageSizeValueType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   UnitCode
   Beskrivelse:
   Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
   Type:
   PackageSizeUnitCodeType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   UnitText
   Beskrivelse:
   Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
   Type:
   PackageSizeUnitTextType
   Antal
   Præcis én
 • ELLER
 • Navn:
  PackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:
  SpecialityCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
  Sekvens af:
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionCreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid for versionen
  Type:
  VersionCreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   TreatmentStartDate
   Beskrivelse:
   Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
   Type:
   DrugMedicationTreatmentStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   TreatmentStartedPreviously
   Beskrivelse:
   Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
   Type:
   DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType
   Antal
   Præcis én

Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
  Et af følgende elementer:
 • Navn:
  ConsentGiven
  Beskrivelse:
  Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"
  Type:
  ConsentGivenType
  Antal
  Præcis én
 • ELLER
 • Navn:
  ConsentOverridden
  Beskrivelse:
  Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"
  Type:
  ConsentOverriddenType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Sekvens af:
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Dose
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
   Type:
   DoseForAnyDayType
   Antal
   1 eller flere

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser
  Sekvens af:
 • Navn:
  ActiveSubstance
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en aktiv substans
  Type:
  ActiveSubstanceType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EmptyStructure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
   Type:
   EmptyDosageStructureType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   Structure
   Beskrivelse:
   Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
   Type:
   DosageStructureForResponseType
   Antal
   1 eller flere
 • Navn:
  DosageTranslationCombined
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret.

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe
  Sekvens af:
 • Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
  Type:
  ATCCodeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
  Type:
  ATCTextType
  Antal
  Præcis én

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering
  Sekvens af:
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INRStartDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INREndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MinimalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MaximalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Comment
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRCommentType
  Antal
  0 eller 1

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

Type: CountryIdentificationCodeType

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageStartedPreviously
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
   Type:
   DosageStartedPreviouslyType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Sekvens af:
 • Navn:
  LastDate
  Beskrivelse:
  Bestillingsdato og tid
  Type:
  OrderedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingStartDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  PausedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Withdrawn
  Beskrivelse:
  Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
  Type:
  WithdrawnType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  HasNegativeConsent
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
  Type:
  HasNegativeConsentType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  DrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  PrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En receptordination (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidPrescriptionMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig receptordination
  Type:
  InvalidPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Et af følgende elementer:
  • Sekvens af:
  • Navn:
   Code
   Beskrivelse:
   Indikationskode (LMS26 felt 1)
   Type:
   IndicationCodeType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   Text
   Beskrivelse:
   Indikationstekst (LMS26 felt 2)
   Type:
   IndicationTextType
   Antal
   0 eller 1
 • ELLER
 • Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Indikationstekst som fritekst
  Type:
  IndicationFreeTextType
  Antal
  Præcis én

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Sekvens af:
 • Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person med kendt CPR
  Type:
  SimpleCPRPersonType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Address
   Beskrivelse:
   Postadresse for en organisation eller person
   Type:
   AddressType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   AddressProtected
   Beskrivelse:
   Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
   Type:
   AddressProtectedType
   Antal
   Præcis én

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Priority
  Beskrivelse:
  Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
  Type:
  DeliveryPriorityType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StreetName
   Beskrivelse:
   Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
   Type:
   StreetNameType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   PseudoAddress
   Beskrivelse:
   Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
   Type:
   PseudoAddressType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PostCode
  Beskrivelse:
  Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
  Type:
  PostCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ContactName
  Beskrivelse:
  Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
  Type:
  ContactNameType
  Antal
  0 eller 1

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen
  Sekvens af:
 • Navn:
  KeyValueSet
  Beskrivelse:
  Mængde af keys og values
  Type:
  KeyValueSetType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5
 • Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:
  TelephoneNumberType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer: ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    0, 1 eller flere
  • ELLER
  • Navn:
   Day
   Beskrivelse:
   Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
   Type:
   DosageDayType
   Antal
   1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    DoseQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    DosageQuantityUnitText
    Beskrivelse:
    Enhed for dosismængde
    Type:
    DosageQuantityUnitTextType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    PackageQuantity
    Beskrivelse:
    Angiver antallet af pakninger
    Type:
    PackageQuantityType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    PackageNumber
    Beskrivelse:
    Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
    Type:
    PackageNumberType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    PackageSize
    Beskrivelse:
    Pakningsstørrelse på struktureret form
    Type:
    PackageSizeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    Drug
    Beskrivelse:
    Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
    Type:
    DrugType
    Antal
    0 eller 1
  • ELLER
  • Navn:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
   Beskrivelse:
   Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
   Type:
   IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
   Antal
   Præcis én

Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt
  Sekvens af:
 • Navn:
  IncludeUneffectuatedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeEffectuatedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeCancelledOrders
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt
  Sekvens af:
 • Navn:
  IncludeUnprescribedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludePrescribedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeCancelledOrders
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   IterationInterval
   Beskrivelse:
   Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
   Type:
   DosageTimesIterationIntervalType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   NotIterated
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
   Type:
   DosageIsNotIteratedType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StartDate
   Beskrivelse:
   Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesStartDateType
   Antal
   Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   EndDate
   Beskrivelse:
   Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
   Type:
   DosageTimesEndDateType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   DosageEndingUndetermined
   Beskrivelse:
   Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
   Type:
   DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
  Sekvens af:

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst
  Sekvens af:
 • Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1
  Type:
  DrugFormCodeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7
  Type:
  DrugFormTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder
  Sekvens af:
 • Navn:
  RequestedRole
  Beskrivelse:
  Brugerens rolle
  Type:
  RequestedRoleType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Permission
  Beskrivelse:
  Permission modellerer retten til at udføre en handling
  Type:
  PermissionType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  LatestEffectuationDateTime
  Beskrivelse:
  Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen
  Type:
  LatestEffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  TerminatedDateTime
  Beskrivelse:
  Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet
  Type:
  TerminatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReceiverEAN
  Beskrivelse:
  Modtagerens EAN nummer
  Type:
  ReceiverEANType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Receptens status
  Type:
  PrescriptionMedicationStatusType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Deprecated
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  DeprecatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationOnPrescriptionMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
  Sekvens af:
 • Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   Quantity
   Beskrivelse:
   Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
   Type:
   DoseQuantityType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    MinimalQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    MaximalQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
 • Navn:
  IsAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Angiver at dosen er efter behov
  Type:
  IsAccordingToNeedType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageIsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Type: ModificatorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Sekvens af:
 • Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: TimingType

Beskrivelse: En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Sekvens af:
 • Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ServiceName
  Beskrivelse:
  Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
  Type:
  ServiceNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  TimeInMilliseconds
  Beskrivelse:
  Type:
  int
  Antal
  Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Sekvens af:
 • Navn:
  ShortText
  Beskrivelse:
  En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
  Type:
  DosageTranslationShortTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  LongText
  Beskrivelse:
  En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen
  Type:
  DosageTranslationLongTextType
  Antal
  Præcis én
  • Sekvens af:
   • Et af følgende elementer:
   • Navn:
    AverageDailyDosage
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én
   • ELLER
    • Sekvens af:
    • Navn:
     MinimalAverageDailyDosage
     Beskrivelse:
     Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
     Type:
     DoseQuantityType
     Antal
     Præcis én
    • Navn:
     MaximalAverageDailyDosage
     Beskrivelse:
     Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
     Type:
     DoseQuantityType
     Antal
     Præcis én

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  DosageCodeValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   DosageCodeSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: DoseDispensingPeriodDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: AdministrationInstructionType

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

Basistype:
UndefinedAdministrationInstructionType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Synkes hele
 • Tygges
 • Knuses
 • Opløses i vand
 • Med måltid
 • Før måltid
 • Efter måltid
 • Ikke ifm måltid
 • Før sengetid
 • Ved behov
 • Ved smerter
 • Ved anfald
 • Før anstrengelse
 • Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: ValidToDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: IncludeUnhandledOrdersType

Basistype:
boolean

Type: ValidFromDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

Basistype:
boolean

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DoseDispensingWarningTextType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: SubOrganisationsIncludedType

Basistype:
boolean

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PersonIdentifierValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: PersonIdentifierSourceType

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • CPR
 • C-eCPR
 • SOR
 • MedicineCardKey

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DoseDispensingWarningCodeType

Basistype:
long
Min værdi:
1000
Max værdi:
9999

Type: OrderStatusType

Type: OrderStatusPredefinedType

Basistype:
OrderStatusUndefinedType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Bestilt
 • Ekspedition påbegyndt
 • Udført
 • Annulleret
 • Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
25

Type: DoseDispensingRequestedDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • INR
 • SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: PackingGroupIdentifierType

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: PrescriptionRequestStatusType

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

Basistype:
UndefinedPrescriptionRequestStatusType
  Enumeration af flg. værdier:
 • unhandled
 • prescribed
 • cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PlannedDispensingIdentifierType

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DoseDispensingDeadlineType

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2014-01-01T00:00:00

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Basistype:
UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Behandlingen er afsluttet
 • Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
 • Receptfornyelsen kræver konsultation
 • Kontakt din læge hvis recept ønskes
 • Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
 • Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
 • Receptanmodning fortrudt

Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PackingGroupType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DrugDescriptionTextType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DoseDispensingStatusType

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

Basistype:
UndefinedDoseDispensingStatusType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Planlagt
 • Ekspedition påbegyndt
 • Klar til pakning
 • Pakning påbegyndt
 • Pakning afsluttet
 • Ekspederet
 • Kasseres
 • Ekspederes ikke

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: SourceType

Type: PredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Chemical Abstract (CAS)
 • DKMA Medicine Prices
 • DA Medicine Prices
 • Local drug assortment
 • FMK dosage quantity unit
 • Local dosage quantity unit
 • SKS
 • Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DrugShortNameType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

Basistype:
int
Min værdi:
1

Type: IncludeCancelledOrdersType

Basistype:
boolean

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
99

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: RequestDateTimeType

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensableUnitLabelType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: PrescriptionRequestVersionType

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: InvalidationReasonTextType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: IncludeHandledOrdersType

Basistype:
boolean

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

Basistype:
UndefinedDrugMedicationTypeType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Lægeordineret
 • Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: WarningSeverityType

Type: PredefinedWarningSeverityType

Basistype:
UndefinedWarningSeverityType
  Enumeration af flg. værdier:
 • high
 • medium
 • low

Type: UndefinedWarningSeverityType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: ConsentTypeType

Type: PredefinedConsentTypeType

Basistype:
UndefinedConsentTypeType
  Enumeration af flg. værdier:
 • PrivateDataConsentGiven
 • PrivateDataConsentOverridden
 • MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: ConsentSourceType

Type: PredefinedConsentSourceType

Basistype:
UndefinedConsentSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • User

Type: UndefinedConsentSourceType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: ContentType

Type: PredefinedContentType

Basistype:
UndefinedContentType
  Enumeration af flg. værdier:
 • MedicineCard

Type: UndefinedContentType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

Basistype:
boolean

Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

Basistype:
boolean

Type: FollowUpDateType

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: FloorIdentifierType

Basistype:
string

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".
Basistype:
boolean

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Medicinpriser
 • Magistrel

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.
Basistype:
boolean

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer
Basistype:
UndefinedPrintType
  Enumeration af flg. værdier:
 • læge
 • borger
 • dosisdispenseringskort

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
Basistype:
string

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: InformationChangeTypeType

Type: UndefinedInformationChangeType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PredefinedInformationChangeType

Basistype:
UndefinedInformationChangeType
  Enumeration af flg. værdier:
 • PrescriptionMedicationDateTime
 • EffectuationDateTime
 • PrescriptionAttachmentChange
 • HospitalizationStatusChange
 • HomeCareSubscriptionChange
 • INRChange
 • DoseDispensingChange
 • PrescriptionMedicationCreationDateTime
 • PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime

Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status
Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • åben
 • afsluttet
 • annulleret
 • kladde
 • inaktiv
 • delvist udleveret
 • under behandling
 • ugyldig
 • web ekspederet
 • overført til dosiskort

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
365

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridination eller bestillingen er ophævet
Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
Basistype:
string
Min længde:
0
Max længde:
300

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato
Basistype:
date
Min værdi:
1890-01-01

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Basistype:
decimal
Min værdi:
0
Max værdi:
999999999.999999999

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
34

Type: PostCodeIdentifierType

Basistype:
string

Type: DrugFormCodeValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
7

Type: DrugFormCodeSourceType

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Medicinpriser
 • Magistrel

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • klausulbetingelse opfyldt

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7
Basistype:
string
Max længde:
100

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans