User Tools

Site Tools


fmk:effectuationordering-inline_2015_01_01:feltbeskrivelser

Type: OrderEffectuationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Sekvens af:
 • Navn:
  LastDate
  Beskrivelse:
  Bestillingsdato og tid
  Type:
  OrderedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.
  Sekvens af:
 • Navn:
  Timing
  Beskrivelse:
  En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Type:
  TimingType
  Antal
  1 eller flere

Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt
  Sekvens af:
 • Navn:
  IncludeUneffectuatedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeEffectuatedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeCancelledOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én

Type: GetOrderedEffectuationSummaryResponseType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: TimingType

Beskrivelse: En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Sekvens af:
 • Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ServiceName
  Beskrivelse:
  Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
  Type:
  ServiceNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  TimeInMilliseconds
  Beskrivelse:
  Type:
  int
  Antal
  Præcis én

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: OrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen
  Sekvens af:
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:
  SpecialityCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  DosageCodeValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   DosageCodeSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
  • ELLER
  • Navn:
   Patient
   Beskrivelse:
   Markerer patient
   Type:
   PatientFlagType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    AuthorisedBy
    Beskrivelse:
    Type:
    AuthorisedModificatorType
    Antal
    0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    AuthorisedHealthcareProfessional
    Beskrivelse:
    Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    AuthorisedHealthcareProfessionalType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
   • Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReiterationNumber
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af reiterationer
  Type:
  ReiterationNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationInterval
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
  Type:
  ReiterationIntervalType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReiterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enhed for reiterationsinterval
  Type:
  ReiterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ModificatorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person
  Sekvens af:
 • Navn:
  GivenName
  Beskrivelse:
  En persons fornavn(e)
  Type:
  PersonGivenNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MiddleName
  Beskrivelse:
  En persons mellemnavn
  Type:
  PersonMiddleNameType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Surname
  Beskrivelse:
  En persons efternavn(e)
  Type:
  PersonSurnameType
  Antal
  Præcis én

Type: OrderedEffectuationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

Type: GetOrderedEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer
  Sekvens af:
 • Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  MoreAvailable
  Beskrivelse:
  En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Type:
  MoreAvailableOrdersType
  Antal
  0 eller 1

Type: OrderEffectuationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   OrderedPrescriptionMedication
   Beskrivelse:
   Svar på bestilling, svar til order request
   Type:
   OrderedPrescriptionMedicationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderedEffectuation
   Beskrivelse:
   Svar på bestilling, svar til order request
   Type:
   OrderedEffectuationType
   Antal
   Præcis én

Type: CancelOrderedEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere medicin anmodninger
  Sekvens af:
  • Sekvens af:
  • Navn:
   PersonIdentifier
   Beskrivelse:
   Element for er CPR-nummer
   Type:
   PersonIdentifierType
   Antal
   Præcis én
  • Navn:
   VersionMismatchWarning
   Beskrivelse:
   Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
   Type:
   VersionMismatchWarningType
   Antal
   0 eller 1

Type: OrderedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

Type: CancelOrderedEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ophæv en bestilt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En structur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.
  Et af følgende elementer:
 • Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • ELLER
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Typeudvidelse:
 • Basistype:
  PackageNumberValueType
  • Tilføjet attributnavn:
   source
   Tilføjet attributtype:
   PackageNumberSourceType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   required
  • Tilføjet attributnavn:
   date
   Tilføjet attributtype:
   SourceDateType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional
  • Tilføjet attributnavn:
   yearAndWeek
   Tilføjet attributtype:
   SourceYearAndWeekType
   Tilføjet attribut, anvendelse:
   optional

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type: OrderedEffectuationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  PrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReceiverOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CancelledBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedDateTime
  Beskrivelse:
  Bestillingsdato og tid
  Type:
  OrderedDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ExistingPrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt
  Sekvens af:
 • Navn:
  IncludeUnprescribedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludePrescribedOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  IncludeCancelledOrders
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  Præcis én

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  FreeTradePackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

Type: GetOrderedEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    PersonIdentifier
    Beskrivelse:
    Element for er CPR-nummer
    Type:
    PersonIdentifierType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    FromDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    ToDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    IncludeOrderedPrescriptionMedications
    Beskrivelse:
    Angiver hvorvidt
    Type:
    IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    IncludeOrderedEffectuations
    Beskrivelse:
    Angiver hvorvidt
    Type:
    IncludeOrderedEffectuationsType
    Antal
    0 eller 1
    • Et af følgende elementer:
    • Navn:
     IncludeOnly
     Beskrivelse:
     Type:
     Antal
     Præcis én
    • ELLER
    • Navn:
     Exclude
     Beskrivelse:
     Type:
     Antal
     Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
    • Et af følgende elementer:
    • Navn:
     OrderingOrganisation
     Beskrivelse:
     Beskriver en organisation
     Type:
     OrganisationType
     Antal
     Præcis én
    • ELLER
    • Navn:
     PrescribingOrganisation
     Beskrivelse:
     Beskriver en organisation
     Type:
     OrganisationType
     Antal
     Præcis én
   • Navn:
    FromDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    ToDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    IncludeOrderedPrescriptionMedications
    Beskrivelse:
    Angiver hvorvidt
    Type:
    IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    IncludeOrderedEffectuations
    Beskrivelse:
    Angiver hvorvidt
    Type:
    IncludeOrderedEffectuationsType
    Antal
    0 eller 1

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Priority
  Beskrivelse:
  Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
  Type:
  DeliveryPriorityType
  Antal
  Præcis én
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   StreetName
   Beskrivelse:
   Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
   Type:
   StreetNameType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   PseudoAddress
   Beskrivelse:
   Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
   Type:
   PseudoAddressType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  PostCode
  Beskrivelse:
  Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
  Type:
  PostCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ContactName
  Beskrivelse:
  Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
  Type:
  ContactNameType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetOrderedEffectuationSummaryRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer på opsummeret form
  Sekvens af:
  • Et af følgende elementer:
   • Sekvens af:
   • Navn:
    PersonIdentifier
    Beskrivelse:
    Element for er CPR-nummer
    Type:
    PersonIdentifierType
    Antal
    Præcis én
   • Navn:
    FromDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    ToDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
    • Et af følgende elementer:
    • Navn:
     IncludeOnly
     Beskrivelse:
     Type:
     Antal
     Præcis én
    • ELLER
    • Navn:
     Exclude
     Beskrivelse:
     Type:
     Antal
     Præcis én
  • ELLER
   • Sekvens af:
    • Et af følgende elementer:
    • Navn:
     OrderingOrganisation
     Beskrivelse:
     Beskriver en organisation
     Type:
     OrganisationType
     Antal
     Præcis én
    • ELLER
    • Navn:
     PrescribingOrganisation
     Beskrivelse:
     Beskriver en organisation
     Type:
     OrganisationType
     Antal
     Præcis én
   • Navn:
    FromDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1
   • Navn:
    ToDateTime
    Beskrivelse:
    Bestillingsdato og tid
    Type:
    OrderedDateTimeType
    Antal
    0 eller 1

Type: OrderedPrescriptionMedicationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request
  Sekvens af:
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse
  Type:
  OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere
 • Navn:
  EffectuatingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  CancelledBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   DeliveryInformation
   Beskrivelse:
   En linies tekst til leveringsinformation
   Type:
   DeliveryInformationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderInstruction
   Beskrivelse:
   En linies tekst til ordreinstruktionen
   Type:
   OrderInstructionType
   Antal
   Præcis én
 • Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedDateTime
  Beskrivelse:
  Bestillingsdato og tid
  Type:
  OrderedDateTimeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedPrescriptionMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptordination
  Type:
  PrescriptionMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation
  Sekvens af:
 • Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5
 • Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:
  TelephoneNumberType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  Sekvens af:
 • Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  DosageCode
  Beskrivelse:
  Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
  Type:
  DosageCodeType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingStartDateType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: OrderEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer
  Sekvens af:
 • Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
 • Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1
  • Et af følgende elementer:
  • Navn:
   OrderPrescriptionMedication
   Beskrivelse:
   Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen
   Type:
   OrderPrescriptionMedicationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderEffectuation
   Beskrivelse:
   Bestilling for en ny effektuering på apoteket
   Type:
   OrderEffectuationType
   Antal
   Præcis én
  • ELLER
  • Navn:
   OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation
   Beskrivelse:
   Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen
   Type:
   OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType
   Antal
   Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.
  Sekvens af:
 • Navn:
  Timing
  Beskrivelse:
  En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Type:
  TimingType
  Antal
  1 eller flere

Type: TimingType

Beskrivelse: En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Sekvens af:
 • Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  ServiceName
  Beskrivelse:
  Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
  Type:
  ServiceNameType
  Antal
  Præcis én
 • Navn:
  TimeInMilliseconds
  Beskrivelse:
  Type:
  int
  Antal
  Præcis én

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: SourceYearAndWeekType

Basistype:
string

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje
Basistype:
string

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PersonMiddleNameType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • klausulbetingelse opfyldt

Type: OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: TelephoneNumberType

Basistype:
string

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Basistype:
string

Type: EmailAddressType

Basistype:
string
Min længde:
6
Max længde:
256

Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PersonSurnameType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
9

Type: SourceDateType

Basistype:
string

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Basistype:
string
Max længde:
200

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DosageCodeValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
8

Type: DosageCodeSourceType

Type: DosageCodePredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Medicinpriser

Type: SpecialityCodeValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
5

Type: SpecialityCodeSourceType

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Medicinpriser

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • dage
 • uger
 • måneder

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Basistype:
string

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: ModificationMetadataType

Type: PredefinedModificationMetadataType

Basistype:
BaseModificationMetadataType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: SourceType

Type: PredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Chemical Abstract (CAS)
 • DKMA Medicine Prices
 • DA Medicine Prices
 • Local drug assortment
 • FMK dosage quantity unit
 • Local dosage quantity unit
 • SKS
 • Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Basistype:
boolean

Type: PackageNumberValueType

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
999999

Type: PackageNumberSourceType

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Medicinpriser
 • Frihandelsvare
 • Local
 • Magistrel

Type: OrganisationIdentifierValueType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

Basistype:
UndefinedSourceType
  Enumeration af flg. værdier:
 • SKS
 • Yder
 • EAN-Lokationsnummer
 • CVR
 • CVR-P
 • Kommunekode
 • SOR

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

Type: PredefinedRequestedRole

Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • Læge
 • Tandlæge
 • Jordemoder
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Social- og sundhedshjælper
 • Sundhedsplejerske
 • Farmaceut
 • Farmakonom
 • Kommunal ansat til medicinhåndtering
 • Apoteker
 • System
 • Assistent for Læge
 • Assistent for Tandlæge
 • Assistent for Sygeplejerske
 • Assistent for Jordemoder
 • Assistent for Social- og sundhedsassistent
 • Assistent for Social- og sundhedshjælper
 • Assistent for Sundhedsplejerske
 • Assistent for Apoteker
 • Assistent for Farmakonom
 • Assistent for Farmaceut
 • Borger
 • Forældermyndighed
 • Værge
 • Web administrator
 • Behandlerfarmaceut
 • Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridination eller bestillingen er ophævet
Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

Type: PredefinedOrganisationTypeType

Basistype:
UndefinedOrganisationTypeType
  Enumeration af flg. værdier:
 • Sygehus
 • Yder
 • Apotek
 • Kommune
 • Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
Basistype:
string
  Enumeration af flg. værdier:
 • send til anden adresse samme dag
 • send til anden adresse pr post
 • send til patientadresse samme dag
 • send til patientadresse pr post

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

</html>

fmk/effectuationordering-inline_2015_01_01/feltbeskrivelser.txt · Last modified: 2019-05-08 14:34 by jenkins