User Tools

Site Tools


fmk:ddv:genrel:indledning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:ddv:genrel:indledning [2019-04-11 12:53]
mbe
fmk:ddv:genrel:indledning [2019-04-11 12:59] (current)
mbe
Line 4: Line 4:
  
 Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer,​ som borgeren selv har betalt, fx udlandsvaccinationer,​ som er givet før 15. november 2015 vil ikke fremgå af vaccinationskortet. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i DDV. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af vaccinationskortet. ​ Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer,​ som borgeren selv har betalt, fx udlandsvaccinationer,​ som er givet før 15. november 2015 vil ikke fremgå af vaccinationskortet. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i DDV. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af vaccinationskortet. ​
 +
 +Det følger af [[https://​www.retsinformation.dk/​Forms/​R0710.aspx?​id=163123O|Bekendtgørelse for DDV]] kapitel 5, §10, hvem der har pligt til at indberette oplysninger om bl.a. vaccinationer til DDV.
  
fmk/ddv/genrel/indledning.txt · Last modified: 2019-04-11 12:59 by mbe