User Tools

Site Tools


fmk:ddv:genrel:indledning

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til et fælles vaccinationskort.

Vaccinationsregisteret vil give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over de vaccinationer som er afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer. Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer som borgeren selv har betalt f.eks. udlandsvaccinationer, vil også fremgå af vaccinationskortet.

Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer, som borgeren selv har betalt, fx udlandsvaccinationer, som er givet før 15. november 2015 vil ikke fremgå af vaccinationskortet. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i DDV. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af vaccinationskortet.

Det følger af Bekendtgørelse for DDV kapitel 5, §10, hvem der har pligt til at indberette oplysninger om bl.a. vaccinationer til DDV.

fmk/ddv/genrel/indledning.txt · Last modified: 2019-04-11 12:59 by mbe