User Tools

Site Tools


fmk:ddv:extensions:getnotificationunsubscription

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:ddv:extensions:getnotificationunsubscription [2019-01-09 11:45]
nig created
fmk:ddv:extensions:getnotificationunsubscription [2019-01-09 11:50] (current)
nig
Line 1: Line 1:
 ==== GetNotificationUnsubscription ==== ==== GetNotificationUnsubscription ====
  
-Denne service gør det muligt, at eksplicit ​fravælge ​påmindelser om vaccinationer.+Denne service gør det muligt, at hente eksplicit ​fravalg af påmindelser om vaccinationer ​for en borger.
  
-Servicen returnerer CPR-nummer på den person, som påmindelser er blevet fravalgt for.+Servicen returnerer CPR-nummer på den person, som forespøres på, samt et element der angiver et fravalg, samt Creator af fravalget, hvis et fravalg eksisterer.
  
 == Forespørgsel == == Forespørgsel ==
  
 <code xml> <code xml>
-<e1:CreateNotificationUnsubscriptionRequest>+<e1:GetNotificationUnsubscriptionRequest>
     <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​     <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
-    <​ddv:​Created>​ .. </​ddv:​Created>​ + 
-</e1:CreateNotificationUnsubscriptionRequest>+</e1:GetNotificationUnsubscriptionRequest>
 </​code>​ </​code>​
  
Line 17: Line 17:
  
 <code xml> <code xml>
-<e1:CreateNotificationUnsubscriptionResponse>+<e1:GetNotificationUnsubscriptionResponse>
     <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​     <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
-</e1:CreateNotificationUnsubscriptionResponse>+    <​e1:​Unsubscription>​ 
 +        <​ddv:​Created>​ .. </​ddv:​Created>​ 
 +    </​e1:​Unsubscription>​ 
 +</e1:GetNotificationUnsubscriptionResponse>
 </​code>​ </​code>​
  
fmk/ddv/extensions/getnotificationunsubscription.txt · Last modified: 2019-01-09 11:50 by nig