User Tools

Site Tools


fmk:ddv:extensions:e1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:ddv:extensions:e1 [2019-01-09 11:31]
nig
fmk:ddv:extensions:e1 [2019-01-09 11:31] (current)
nig
Line 24: Line 24:
 |:::​|Roller/​rettigheder:​ Kan kaldes af læger og af borgeren. | |:::​|Roller/​rettigheder:​ Kan kaldes af læger og af borgeren. |
 |[[fmk:​ddv:​1.4.0:​MultiUpdateVaccinationE1|MultiUpdateVaccination]] |Request: Multi-elementer af ovenstående typer har tilsvarende muligheder for angivelse af årsag/​status. | |[[fmk:​ddv:​1.4.0:​MultiUpdateVaccinationE1|MultiUpdateVaccination]] |Request: Multi-elementer af ovenstående typer har tilsvarende muligheder for angivelse af årsag/​status. |
- 
-[[fmk:​ddv:​1.4.0:​ddv14e1_nye_services|Nye services]] 
  
 ==== Nye services ==== ==== Nye services ====
fmk/ddv/extensions/e1.txt · Last modified: 2019-01-09 11:31 by nig