User Tools

Site Tools


fmk:ddv:extensions:deletenotificationunsubscription

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:ddv:extensions:deletenotificationunsubscription [2019-01-09 11:54] (current)
nig created
Line 1: Line 1:
 +==== DeleteNotificationUnsubscription ====
  
 +Denne service gør det muligt, at fjerne et eksplicit fravalg af påmindelser om vaccinationer.
 +
 +Servicen returnerer CPR-nummer på den person, som fravalg af påmindelser om vaccinationer er blevet fjernet for, samt et element der markerer om et fravalg faktisk blev fjernet, eller om der ikke eksisterede et fravalg i forvejen.
 +
 +== Forespørgsel ==
 +
 +<code xml>
 +<​e1:​DeleteNotificationUnsubscriptionRequest>​
 +    <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​ddv:​Modified>​ .. </​ddv:​Modified>​
 +</​e1:​DeleteeNotificationUnsubscriptionRequest>​
 +</​code>​
 +
 +== Svar ==
 +
 +<code xml>
 +<​e1:​DeleteNotificationUnsubscriptionResponse>​
 +    <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​e1:​UnsubscriptionDeleted/>​
 +</​e1:​DeleteNotificationUnsubscriptionResponse>​
 +</​code>​
 +
 +== Fejl ==
 +
 +  * PersonWithCprNotFound(4000,​ "​Person med CPR-nr. {0} kunne ikke findes!",​ CLIENT)
fmk/ddv/extensions/deletenotificationunsubscription.txt · Last modified: 2019-01-09 11:54 by nig