User Tools

Site Tools


fmk:ddv:extensions:createnotificationunsubscription

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:ddv:extensions:createnotificationunsubscription [2019-01-09 11:32]
nig
fmk:ddv:extensions:createnotificationunsubscription [2019-01-09 11:44] (current)
nig
Line 1: Line 1:
 ==== CreateNotificationUnsubscription ==== ==== CreateNotificationUnsubscription ====
  
 +Denne service gør det muligt, at eksplicit fravælge påmindelser om vaccinationer.
  
 +Servicen returnerer CPR-nummer på den person, som påmindelser er blevet fravalgt for.
 +
 +== Forespørgsel ==
 +
 +<code xml>
 +<​e1:​CreateNotificationUnsubscriptionRequest>​
 +    <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​ddv:​Created>​ .. </​ddv:​Created>​
 +</​e1:​CreateNotificationUnsubscriptionRequest>​
 +</​code>​
 +
 +== Svar ==
 +
 +<code xml>
 +<​e1:​CreateNotificationUnsubscriptionResponse>​
 +    <​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​cpr:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +</​e1:​CreateNotificationUnsubscriptionResponse>​
 +</​code>​
 +
 +
 +== Fejl ==
 +
 +  * PersonWithCprNotFound(4000,​ "​Person med CPR-nr. {0} kunne ikke findes!",​ CLIENT)
fmk/ddv/extensions/createnotificationunsubscription.txt · Last modified: 2019-01-09 11:44 by nig