User Tools

Site Tools


fmk:ddv:1.4.0:multiupdatevaccinatione1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:ddv:1.4.0:multiupdatevaccinatione1 [2019-01-09 11:22] (current)
nig created
Line 1: Line 1:
 +==== MultiUpdateVaccination E1====
  
 +Denne service giver mulighed for at udføre flere opdateringsoperationer i samme request.
 +
 +I E1 er servicen udvidet til at kunne tage imod de ændrede operationer i E1.
 +
 +Servicen returnerer en liste af responses for de enkelte operationer.
 +
 +Rækkefølgen mellem de enkelte operationer kan ændres vilkårligt.
 +
 +== Forespørgsel ==
 +
 +<code xml>
 +<​ns2:​MultiUpdateRequest>​
 +    <​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​ns2:​Modified>​…</​ns2:​Modified>​
 +    <​ns2:​MultiUpdateIn>​
 +        <​ns2:​DeletePlannedVaccination>​...</​ns2:​DeletePlannedVaccination>​
 +    </​ns2:​MultiUpdateIn>​
 +    <​ns2:​MultiUpdateIn>​
 +        <​ns2:​CreateUnsubscription>​...</​ns2:​CreateUnsubscription>​
 +    </​ns2:​MultiUpdateIn>​
 +</​ns2:​MultiUpdateRequest>​
 +</​code>​
 +
 +Hvor <​MultiUpdateInStructure>​-elementet er en choice-struktur der indeholder et af de XML-schemaer der
 +definerer opdateringsoperationerne – et større antal strukturer kan indlejres. Se snitfladens XML-schemaer
 +for detaljer.
 +
 +== Svar ==
 +
 +<code xml>
 +<​ns2:​MultiUpdateResponse>​
 +    <​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​ns2:​MultiUpdateOut>​
 +        <​ns2:​PlannedVaccination>​...</​ns2:​PlannedVaccination>​
 +    </​ns2:​MultiUpdateOut>​
 +    <​ns2:​MultiUpdateOut>​
 +        <​ns2:​PlannedVaccination>​...</​ns2:​PlannedVaccination>​
 +    </​ns2:​MultiUpdateOut>​
 +</​ns2:​MultiUpdateResponse>​
 +</​code>​
 +
 +Hvor MultiUpdateOutStructure er et choice-element,​ der kan indeholde de forskellige typer som opdateringsoperationerne kan give som response. Der henvises til schemaer for yderligere detaljer.
 +
 +== Fejl == 
 +
 +  * PersonWithCprNotFound(4000,​ "​Person med CPR-nr. {0} kunne ikke findes!",​ CLIENT)
 +  * UnauthorizedToAccessOtherPersonData(2001,​ "Du har ikke bemyndigelse til at tilgå andre personers data!",​ CLIENT)
 +
 +Derudover fejl fra de øvrige enkeltstående operationer.
fmk/ddv/1.4.0/multiupdatevaccinatione1.txt · Last modified: 2019-01-09 11:22 by nig