User Tools

Site Tools


fmk:ddv:1.4.0:deletesubscription

DeleteSubscription

Denne service fjerner en borgers tilknytning til et vaccinationsforløb, og sletter de anbefalede vaccinationer for borgeren som indgår i dette forløb.

Servicen returnerer en liste over borgerens anbefalede vaccinationer som de er efter udførelsen af sletningen af forløbstilknytningen, og eventuelle relaterede anbefalede vaccinationer.

Forespørgsel
<ns2:DeleteSubscriptionRequest>
  <ns2:PersonCivilRegistrationIdentifier>1111111118</ns2:PersonCivilRegistrationIdentifier>
  <ns2:Modified> .. </ns2:Modified>
  <ns2:DeleteSubscription>
    <ns2:PersonVaccinationPlan>
      <ns2:VaccinationPlanIdentifier>117201</ns2:VaccinationPlanIdentifier>
    </ns2:PersonVaccinationPlan>
  </ns2:DeleteSubscription>
</ns2:DeleteSubscriptionRequest>
Svar
<ns2:DeleteSubscriptionResponse/>
Fejl
 • PersonWithCprNotFound(4000, “Person med CPR-nr. {0} kunne ikke findes!”, CLIENT)
 • MissingRequiredArgument(1003, “En obligarisk oplysning mangler ({0})”, CLIENT)
  • “CPR-nr. og/eller vaccinationsforløb”
Extension

Bemærk at denne service er ændret i DDV 1.4.0.E1. (se dukumentation)

fmk/ddv/1.4.0/deletesubscription.txt · Last modified: 2019-02-08 11:32 by pdj