User Tools

Site Tools


fmk:ddv:1.4.0:deleteplannedvaccinatione1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fmk:ddv:1.4.0:deleteplannedvaccinatione1 [2019-01-09 10:56] (current)
nig created
Line 1: Line 1:
 +===== DeletePlannedVaccination E1 ====
  
 +Denne service giver mulighed for at slette en planlagt vaccination.
 +
 +I E1 er det påkrævet at angive årsag/​status i forbindelse med kaldet.
 +
 +Årsag kan være en af følgende:
 +
 +  * Planlagt
 +  * Effektueret
 +  * Fejlregistrering
 +  * Slettet på borgers anmodning
 +
 +Servicen returnerer en liste over borgerens planlagte vaccinationer,​ som de er efter sletningen af den angivne planlagte vaccination.
 +
 +== Forespørgsel ==
 +
 +<code xml>
 +<​ns2:​DeletePlannedVaccinationRequest>​
 +    <​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​1111111118</​ns2:​PersonCivilRegistrationIdentifier>​
 +    <​ns2:​Modified>​ .. </​ns2:​Modified>​
 +    <​ns2:​DeletePlannedVaccination>​
 +        <​ns2:​PlannedVaccinationIdentifier>​117214</​ns2:​PlannedVaccinationIdentifier>​
 +    </​ns2:​DeletePlannedVaccination>​
 +    <​ns2:​Status>​Slettet på borgers anmodning</​ns2:​Status>​
 +</​ns2:​DeletePlannedVaccinationRequest>​
 +
 +</​code>​
 +
 +== Svar ==
 +
 +<code xml>
 +<​ns2:​DeletePlannedVaccinationResponse>​
 +    <​ns2:​PlannedVaccination>​
 +        <​ns2:​PlannedVaccinationIdentifier>​117210</​ns2:​PlannedVaccinationIdentifier>​
 +        <​ns2:​VaccineIdentifier>​1617179308</​ns2:​VaccineIdentifier>​
 +        <​ns2:​VaccineName>​Hepatitis a, inaktiveret,​ hel virus</​ns2:​VaccineName>​
 +        <​ns2:​PlannedVaccinationDateTime>​2014-04-01T12:​18:​04Z</​ns2:​PlannedVaccinationDateTime>​
 +        <​ns2:​Modified>​ .. </​ns2:​Modified>​
 +        <​ns2:​Created>​ .. </​ns2:​Created>​
 +    </​ns2:​PlannedVaccination>​
 +</​ns2:​DeletePlannedVaccinationResponse>​
 +</​code>​
 +
 +== Fejl ==
 +
 +  * PersonWithCprNotFound(4000,​ "​Person med CPR-nr. {0} kunne ikke findes!",​ CLIENT)
 +  * MissingRequiredArgument(1003,​ "En obligarisk oplysning mangler ({0})",​ CLIENT)
 +    * "​CPR-nr. og/eller vaccinationsforløb"​
fmk/ddv/1.4.0/deleteplannedvaccinatione1.txt · Last modified: 2019-01-09 10:56 by nig