User Tools

Site Tools


fmk:bestil_udlevering:1.4.4:services

"Medicinanmodning" services

Der udstilles en ”medicinanmodning”-service til hjemmesygeplejen. I kaldet til FMK sendes patientens CPR-nummer, lægemiddelordinationens ID, hvilket apotek udleveringen ønskes på, samt eventuelt leverings- information så som leveringsinformation eller ordre-instruktion som fritekst, leveringens prioritet og adresse.

I kaldet til FMK kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen ønsker anmodningen skal behandles af, hvis der er tale om en receptanmodning. Dette kan anvendes i forbindelse med advisering, eller ved ”Opslag på medicinanmodninger”-servicen. I opstartsfasen anbefales der at dette altid angives.

Det har tidligere været optionelt at medsende et recept-ID i forespørslen. Eftersom denne mulighed ikke blev anvendt, er den fjernet og forespørgsler indeholdende et recept-ID vil fremover fejle med en “skemavalideringsfejl”.

Ud fra en evt. specifik angivelse af at der anmodes om en udlevering på apoteket eller at der anmodes om at patientens egen læge udsteder en ny recept hhv. genbestilling til apoteket eller lægen adviseres om en receptanmodning. Alternativt vil FMK ud fra eventuelle recepter på lægemiddelordinationen afgøre hvilken af de to handlinger der skal udføres, og returnere dette i svaret.

Medicinanmodninger og FMK

FMK snitfladen indeholder ikke medicinanmodninger eller referencer til medicinanmodninger, og vil ikke blive returneret på FMKs medicinkort, lægemiddelordinationer, recepter eller udleveringer. Medicinanmodninger kan hentes via en separat service, “Opslag på medicinanmodninger” I servicen “Opslag på medicinanmodninger” er der referencer til de recepter og receptudleveringer, som er oprettet på baggrund af en medicinanmodning. Disse referencer kan genfindes på recepter og receptudleveringer i FMK.

Services

E2

I 1.4.4.E2 udgår ovennævnte services og erstattes af følgende services

Opret receptanmodning - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

Søgning på receptanmodninger - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

Hent receptanmodninger for CPR-nummer - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

Annuller receptanmodning - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

Opret bestilling - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

Annuller bestilling - tilføjet extension FMK 1.4.4.E2

E5

Søg bestillinger - tilføjet extension FMK 1.4.4.E5

Hent bestillinger - tilføjet extension FMK 1.4.4.E5

fmk/bestil_udlevering/1.4.4/services.txt · Last modified: 2019-08-15 12:34 by bbk