User Tools

Site Tools


fmk:bestil_udlevering:1.4.4:recept-_og_udleveringsanmodning_1.4.4_snitflade

Recept- og udleveringsanmodninger

En forudsætning for både udleveringsanmodninger og receptanmodninger er at hjemmesygeplejen er på FMK, og at patienten medicineres ud fra lægemiddelordinationer på FMK. Dvs. at udleveringsanmodninger og receptanmodninger sker ud fra en lægemiddelordination.

For at supportere flest mulige brugsscenarier udstilles der en ”Medicinanmodning”-service. Denne service kan enten kaldes med en specifik angivelse af at der ønskes en udleveringsanmodning, dvs. at bestille en udlevering på et apoteket, at der ønskes en receptanmodning, dvs. at lægen udsteder en ny recept, eller at der ønskes medicinanmodning, dvs. at FMK afgør om en receptanmodning er påkrævet eller om der allerede findes en åben recept, således at en udleveringsanmodning er tilstrækkelig.

På FMK findes der tilstrækkelig information til at afgøre om der skal sendes en udleveringsanmodning til apoteket eller en receptanmodning til lægen. Der kan derfor, såfremt dette ønskes, vælges en forholdsvis simpel virkemåde i EOJ-systemet, hvor der kun er nødvendigt at sende lægemiddelordinationens ID og supplere med leveringsinformation.

Servicen designes således at den evt. også senere kan anvendes af en borger eller andre brugere af FMK. Derudover udstilles der services til at slå op på eksisterende medicinanmodninger og til at både hjemmesygeplejen og lægen kan afvise en receptanmodning.

Bemærk services til receptanmodninger og udleveringsanmodninger udstilles parallelt med FMKs services, og genbruger en væsentlig del af skemaer og koncepter fra FMK.

services

XML-elementer er i høj grad genbrug fra FMKs “kerne” services.

EO 1.4.4

1.4.4 WSDL og XML-skemaer

Feltbeskrivelser for EO 1.4.4

Feltbeskrivelser for EO 1.4.4.E2

Feltbeskrivelser for EO 1.4.4.E5


Printbar PDF-version

fmk/bestil_udlevering/1.4.4/recept-_og_udleveringsanmodning_1.4.4_snitflade.txt · Last modified: 2019-08-15 13:44 by bbk