User Tools

Site Tools


fmk:bestil_udlevering:1.4.4:opslag_pa_bestilte_udleveringer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:bestil_udlevering:1.4.4:opslag_pa_bestilte_udleveringer [2019-06-11 14:20]
maa ↷ Page moved from fmk:bestil_udlevering:1.4.2:opslag_pa_bestilte_udleveringer to fmk:bestil_udlevering:1.4.4:opslag_pa_bestilte_udleveringer
fmk:bestil_udlevering:1.4.4:opslag_pa_bestilte_udleveringer [2019-06-12 11:30] (current)
pdj ↷ Links adapted because of a move operation
Line 3: Line 3:
 Der udstilles en ”Opslag på medicinanmodninger”-service på tre former, hvor resultatet af opslaget afhænger af formen af opslag og en række medsendte parametre. ​ Der udstilles en ”Opslag på medicinanmodninger”-service på tre former, hvor resultatet af opslaget afhænger af formen af opslag og en række medsendte parametre. ​
  
-**Bemærk at for alle patienter der fremsøges, vil det i disse patienters MinLog fremgå at anvenderen af kaldet har fremsøgt medicinanmodninger. Dette er ofte en uønsket sideeffekt af denne service. Hvis kalderen ønsker et overblik over medicinanmodninger,​ uden at kaldet logges på alle fremsøgte patienter, kan man i stedet anvende [[fmk:​bestil_udlevering:​1.4.2:​opslag_op_bestilte_udleveringer_pa_opsummeret_form|Opslag på medicinanmodninger på opsummeret form]]**+**Bemærk at for alle patienter der fremsøges, vil det i disse patienters MinLog fremgå at anvenderen af kaldet har fremsøgt medicinanmodninger. Dette er ofte en uønsket sideeffekt af denne service. Hvis kalderen ønsker et overblik over medicinanmodninger,​ uden at kaldet logges på alle fremsøgte patienter, kan man i stedet anvende [[fmk:​bestil_udlevering:​1.4.4:​opslag_op_bestilte_udleveringer_pa_opsummeret_form|Opslag på medicinanmodninger på opsummeret form]]**
  
 Kaldet kan udformes på tre måder. ​ Kaldet kan udformes på tre måder. ​
Line 127: Line 127:
 Forespørgslen kan f.eks. udføres når lægen slår op efter åbne receptanmodninger stilet til lægens klinik. ​ Forespørgslen kan f.eks. udføres når lægen slår op efter åbne receptanmodninger stilet til lægens klinik. ​
  
-Et sådan søgning vil returnere personhenførbare oplysninger og kaldet bliver logget i MinLoggen for samtlige borger der returneres. Derfor bør [[fmk:​bestil_udlevering:​1.4.2:​opslag_op_bestilte_udleveringer_pa_opsummeret_form|Opslag på medicinanmodninger på opsummeret form]] anvendes i stedet. ​+Et sådan søgning vil returnere personhenførbare oplysninger og kaldet bliver logget i MinLoggen for samtlige borger der returneres. Derfor bør [[fmk:​bestil_udlevering:​1.4.4:​opslag_op_bestilte_udleveringer_pa_opsummeret_form|Opslag på medicinanmodninger på opsummeret form]] anvendes i stedet. ​
  
 <code xml> <code xml>
fmk/bestil_udlevering/1.4.4/opslag_pa_bestilte_udleveringer.txt · Last modified: 2019-06-12 11:30 by pdj