User Tools

Site Tools


fmk:bem:2.0:bem_2.0_snitflade

BEM 2.0

Bemyndigelsesservicen (BEM) anvendes til at oprette bemyndigelser fra en person, som har ret til at anvende et IT-system, til en anden person. En bemyndigelse giver en person ret til at handle på den bemyndigendes vegne og gælder som udgangspunkt 2 år. En bemyndigelse angiver systemet, arbejdsfunktionen, den gyldige tidsperiode og de specifikke rettigheder den gælder til. Den bemyndigede og den bemyndigende angives ved deres CPR-numre, endvidere kan bemyndigelsen begrænses til et bestemt CVR-nummer.

Målgruppe

Den ene del af bemyndigelsesservicen er målrettet klientsystemer, der administrerer bemyndigelser. Bemyndigelsesadministrationen udgøres af række services til at vise, oprette og slette bemyndigelser. De kan fx anvendes af administrative systemer i en region eller et nationalt browserbaseret system som sundhed.dk.

Den anden del af bemyndigelsesservicen er målrettet serviceudbydere af services, der anvender digitale bemyndigelser. Metadataadministrationen udgøres af services til at oprette og vise systemspecifikke metadata. Disse metadata konfigurerer hvilke arbejdsfunktioner, der kan delegere hvilke rettigheder til deres services.

Indledning

Termer

Services

Overvågning

Ændringer fra BEM 1.0 til 2.0

Pdf udgave

WSDL for BEM 2.0

bemyndigelsesservice_2017_08_01.zip

bemyndigelsesservice-inline_2017_08_01.zip

Bemærk:

Snitfladen bemyndigelsesservice_2017_08_01 erstatter den tidligere snitflade bemyndigelsesservice_2016_01_01. Den eneste forskel fra tidligere er, at den nye snitflade specificerer elementFormDefault=qualified, hvilket betyder at alle tags i XML-body komme til at tilhøre samme namespace.

Ændringen er foretaget dels for at ensrette snitfladen med FMK's snitflade, og dels for at løse namespace-problemer med webservice klienter genereret til C#. Der opfordres til at skifte til den nye version, såfremt den tidligere er taget i anvendelse.

fmk/bem/2.0/bem_2.0_snitflade.txt · Last modified: 2017-08-28 11:00 by obj